Samen voor een groener Drenthe: ruim 24.000 bomen de grond in!

24 maart 2022

Samen voor een groener Drenthe: ruim 24.000 bomen de grond in!

Dit voorjaar leveren Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe aan bijna 100 grondeigenaren, bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen ruim 12.000 bomen en struiken. Ook het Drentse Landschap zet 12.000 bomen in de grond. Daarmee komt ‘de bomenteller’ van Plan Boom in Drenthe op ruim 89.000 bomen te staan.

Dat zo veel groepen, initiatieven en bewoners de handen uit de mouwen steken om de provincie van meer bomen te voorzien, is goed nieuws. De aanplant van al dat groen maakt de omgeving namelijk schaduwrijker en koeler, bomen slaan CO₂ op en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.

Herenboerderij Assen

Ook op de Herenboerderij in Assen was een groep vrijwilligers vrijdag 18 maart druk met de aanplant van maar liefst 450 bomen. Met deze bomen, waaronder lijsterbessen en meidoorns, werden streekeigen houtsingels langs de akkers aangeplant. Ook de varkensweide wordt voorzien van extra groen. Daar kunnen de dieren straks op warme dagen in de schaduw van berken en wilgen liggen.


Op vrijdag 18 maart werden er bomen geplant door vrijwilligers op de Herenboerderij in Assen

Streekeigen beplanting

De bomen en struiken die de 98 groepen en grondeigenaren dit voorjaar aanplanten zijn inheems, (bij voorkeur) autochtoon en passend bij de streek. Dit wil zeggen dat het plantgoed van oorsprong in de provincie groeit, geschikt is voor de bodemomstandigheden en thuishoort in het karakteristieke Drentse (cultuur)landschap.

Landschapsbeheer Drenthe

Onder de noemer ‘Streekbeheer’ ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving. In verschillende Drentse gemeentes maken deze groepen aanspraak op een zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Daarnaast ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe ook particulieren bij het natuurvriendelijk maken en/of (her)inrichten van hun erf.

Het Drents Landschap

Ook Stichting Het Drentse Landschap draagt haar steentje bij aan Plan Boom. In totaal zijn er het afgelopen jaar bijna 12.000 bomen in de terreinen van Het Drentse Landschap aangeplant.

Samen voor een groener Drenthe

Met het project Plan Boom werken de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap, met vele partners, de komende jaren aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe. Daar is ieders hulp bij nodig. Particulieren, bewonersinitiatieven, groepen, scholen en bedrijven kunnen allen meehelpen. Kijk voor meer informatie op de website van Plan Boom Drenthe.

De bomen zijn geleverd door Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe. Een deel van de bomen zijn in het kader van het Streekbeheer en het Natuurerfproject van Landschapsbeheer Drenthe aangeplant. Deze initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van deelnemende Drentse gemeentes, de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe.