Recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe

24 november 2021

Recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe

Dit najaar is een recordaantal bomen en struiken aangevraagd in Drenthe. Nog niet eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe en Plan Boom zoveel plantgoed aan erfeigenaren, bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen. In totaal zijn er circa 200 verzoeken ingediend, wat neerkomt op bijna 30.000 stuks bosplantsoen. De bomen en struiken die zijn aangevraagd, worden de komende weken bezorgd en in heel Drenthe geplant.

De aanplant van nieuwe bomen en struiken vermindert de CO₂ concentratie in de lucht en zorgt voor schaduw en verkoeling. Daarbij versterken ze de veerkracht van de natuur en de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvangen. Het draagt bij aan de ontwikkeling én het behoud van een groenere en gezondere leefomgeving. Ook laat het recordaantal plantgoedaanvragen de betrokkenheid van inwoners van Drenthe bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie zien.

Bewonersinitiatieven en erfeigenaren
Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving. In verschillende Drentse gemeentes maken deze groepen aanspraak op een zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Op basis van de wensen en behoeftes van de mensen uit de omgeving, de mogelijkheden in het gebied en de cultuurhistorische kaders wordt samen met lokale initiatiefnemers een werkplan opgesteld.

Ook particulieren dragen hun steentje bij. Op verschillende plekken in de provincie ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren bij het natuurvriendelijk maken en/of (her)inrichten van hun erf. Door de juiste aanpassingen op het erf verhoogt de biodiversiteit en sluit het beter aan bij het Drentse (cultuur)landschap.

Toename plantgoedaanvragen
Dankzij het groeiende aantal initiatieven in de provincie, ziet Landschapsbeheer Drenthe een forse toename in de aanvragen voor het bestellen van plantgoed. Dit jaar wordt een nieuw record gevestigd; er zijn maar liefst 200 aanvragen ingediend en circa 30.000 bomen en struiken worden geleverd en geplant.

Plan Boom
Mede dankzij de aandacht die vanuit het project Plan Boom wordt gegeven aan de aanplant van nieuwe bomen en struiken is dit recordaantal gevestigd. Een deel van de bomen en struiken die de bewonersgroepen ontvangen, zijn ook geleverd door Plan Boom. Vanuit dit project werken Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drentse Landschap, met vele partners, de komende jaren aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe.

Streekeigen beplanting
Het plantgoed dat door Landschapsbeheer Drenthe en Plan Boom beschikbaar is gesteld is inheems, autochtoon en zoveel mogelijk passend bij de streek. Het zijn bomen en struiken die van oorsprong in de provincie groeien, geschikt zijn voor de bodemomstandigheden en thuis horen in het karakteristieke Drentse (cultuur)landschap.

 

Deze initiatieven worden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van deelnemende Drentse gemeentes, de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe.

Vragen?

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe