Reactie van natuur- en milieuorganisaties op GLB-akkoord in Brussel

29 juni 2021

Reactie van natuur- en milieuorganisaties op GLB -akkoord in Brussel

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn uiterst teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen over het toekomstige Europese landbouwbeleid. Ondanks alle groene beloftes wordt het budget van honderden miljarden euro’s, afkomstig van de Europese belastingbetaler, wederom niet gebruikt voor de vergroening van de landbouwsector. Dit betekent een voortzetting van het huidige landbouwbeleid waarbij intensieve, grootschalige landbouw wordt bevoordeeld, met alle schadelijke gevolgen voor natuur, milieu en klimaat.

Het komt nu op de individuele lidstaten aan om het Europese geld in hun eigen land toch zo duurzaam mogelijk in te zetten. Demissionair minister Schouten heeft keer op keer beloofd om zich hard te maken voor vergroening van de landbouw. Koplopers in de sector laten zien dat dit kan en moeten daarin breed ondersteund worden. We rekenen erop dat de minister zich ten volle inspant om de Europese landbouwgelden in te zetten voor de broodnodige groene transitie van de Nederlandse landbouw.

Deze reactie is ondertekend door:

•    LandschappenNL
•    Vogelbescherming Nederland
•    Natuurmonumenten
•    Wereld Natuur Fonds
•    SoortenNL
•    Milieudefensie
•    Greenpeace
•    De Natuur en Milieufederaties
•    Toekomstboeren
•    Caring Farmers
•    Federatie van Agro-ecologische Boeren
•    Stichting Demeter