Provinciale Staten besluiten over investeringskoers Drenthe

2 oktober 2020

Provinciale Staten besluiten over investeringskoers Drenthe

De Natuur en Milieufederatie heeft de Provinciale Staten van Drenthe opgeroepen te kiezen voor een Groen Herstel. Provinciale Staten van Drenthe nemen de komende maand belangrijke investeringsbesluiten voor onze provincie. De Natuur en Milieufederatie ziet kansen voor een programma voor een gezonde en duurzame provincie.

De staten hebben eerder aangegeven een eenmalig bedrag van 52,5 miljoen vrij te willen maken om te investeren in nog te bepalen provinciale speerpunten. Recent heeft het college daar nog eens 10 miljoen aan toegevoegd. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft Provinciale Staten vandaag per brief opgeroepen om in dit investeringsprogramma te kiezen voor een Groen Herstel en hier samen met de Drentse samenleving werk van te maken.

Corona heeft onze maatschappij behoorlijk op zijn kop gezet en de urgentie tot verandering is enorm toegenomen. Naast Corona vragen ook de klimaatproblemen, de achteruitgang van de biodiversiteit, de stikstof en verdroging om grote veranderstappen. De overheid is bezig met het hervinden van zijn eigen rol, de oude economie kraakt in zijn voegen en we staan aan de vooravond van investeringsprogramma’s die hun weerga niet kennen. De coronacrises vormt naar onze mening extra reden om te investeren in een groen herstel.

Bedrijfsleven pleit voor groene investeringen
De oproep om nu te kiezen voor een groen herstel wordt ook door de financiële wereld en het bedrijfsleven breed ondersteund, getuige oproepen van onder meer de de Nederlandse bank en kopstukken van Nederlandse bedrijfsleven.

Juist de provincie Drenthe biedt daarvoor uitgelezen kansen. Allereerst vanwege haar maat en schaal en daaraan verbonden kracht van saamhorigheid en naoberschap als basis voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Sectoren als energie, zorg, dienstverlening, landbouw en recreatie bieden in onze provincie uitstekende mogelijkheden voor een nieuwe ‘betekeniseconomie’. Maar ook de rust, ruimte en het oerlandschap bieden een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuw perspectief.

Steun Boer, Burger en Biodiversiteit
De Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit vormt een belangrijke kans voor het Groene Herstel. Door de Corona crises is er meer aandacht voor het belang van gezond voedsel en gezonde natuur in en nabij de eigen leefomgeving. Met de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit slaan de Drentse landbouw en natuurorganisaties de handen ineen om hier samen werk van te maken. De agenda is omarmd in het provinciale investeringsprogramma. Ook GS stelt voor in deze transitie te investeren.

Aansluiten bij Europese Green Deal
Het Drentse investeringsprogramma zou hier een belangrijke opmaat in kunnen vormen, zeker als een koppeling gelegd kan worden met landelijke en Europese fondsen. Wij zien de behandeling van dit programma dan ook als een belangrijke graadmeter voor de koers van Drenthe. Ook in deze Ziezo dus de oproep aan de Statenleden; kies voor een gezonde duurzame toekomst van Drenthe.

Lees hier onze oproep aan Provinciale Staten voor een groen herstel van Drenthe

Lees meer:

  1. Over de oproep van het Nederlandse bedrijfsleven
  2. Samenwerkingsagenda voor een groen Herstel van Drenthe