Project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa van start

23 april 2021

Project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa van start

Hoe kan de energietransitie in het Drentsche Aa gebied samengaan met het behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur? Die vraag staat centraal in het nieuwe project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa.

Binnen het project werken we aan een energietransitie voor en door de lokale samenleving met landschap en erfgoed als belangrijkste uitgangspunten. Samen met inwoners van het gebied werken we aan een lange termijnvisie op de energietransitie passend in het Drentsche Aa gebied. Deze visie wordt vertaald in lokale plannen en projecten. Het project zet lokale groepen in hun kracht d.m.v. organisatievorming en versterking, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan de energietransitie door middel van concrete energieprojecten. Zo zorgen we voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

De NMFD geeft samen met BOKD, de Provincie Drenthe en een aantal andere partners uitvoering aan dit driejarige project. Het project is onderdeel van een breder programma om de ontwikkeling van het Nationaal Park een impuls te geven met de nadruk op landschappelijke kwaliteiten.

Meer informatie over het project vind je hier.