Presentatie natuurinclusieve energietransitie op NOVI-conferentie

25 maart 2021

Presentatie natuurinclusieve energietransitie op NOVI-conferentie

Tijdens de landelijke NOVI-conferentie op woensdag 31 maart zullen de Natuur en Milieufederaties stilstaan bij de gevolgen van de energietransitie voor het Nederlandse landschap en de natuur. De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie, zodat de energieplannen niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen voor wederzijdse winst.

Bouwstenen

De Natuur en Milieufederaties hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) een landelijk afwegingskader gemaakt waarbij landschapsinclusief ontwerp het uitgangspunt is. De publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ biedt handvatten voor een transparante en uitlegbare borging van natuur en landschap in de uitwerking en uitvoering van de energieplannen. Ook geven we de aanzet voor een objectievere toetsing en monitoring van de impact op deze waarden. Ten slotte worden in de publicatie bruikbare voorbeelden van de natuurinclusieve energietransitie gedeeld. De publicatie is bedoeld voor RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties.

Zo kan het wél

Tijdens de presentatie staan Hans van der Werf (FMF) en Gerben de Vries (Natuur en Milieufederatie Utrecht) stil bij de publicatie ‘Natuur & landschap in de RES’ en gaan ze in op voorbeelden hoe het wél kan, zoals de Energietuin de Noordmanshoek in Overijssel.

Lees ook het artikel in het Friesch Dagblad waarin Hans van de Werf vertelt dat Zonneparken en natuur prima samen kunnen gaan.