Pesse steeds meer energieneutraal

27 mei 2019

Op steeds meer plekken in de provincie zijn bewoners bezig om samen te werken aan het verduurzamen van hun buurt, wijk of dorp. De Energiewerkplaats Drenthe* helpt hierbij. Zo ook in Pesse waar op 23 april een inspirerende startavond plaatsvond. We maakten er een kort verslagje van. 

Op 23 april mochten we bijdragen aan een startavond in Pesse, in dorpshuis de Wenning. Gedreven door de landelijk groeiende roep om van het aardgas af te gaan en de daarbij de snelle ontwikkeling van zonneparken rondom het dorp, vonden de initiatiefnemers dat ze beter ook zelf aan de slag konden om Pesse richting energieneutraal te brengen.
Hun wens om zelf stevig aan de basis te staan van de energietransitie vond goed gehoor bij de ruim 65 medebewoners die op de avond af kwamen. Wethouder Gert Vos gaf in zijn openingswoord een goede impuls aan de aanwezigen: je kan goed samen lagere energielasten en meer wooncomfort realiseren.

Het avondprogramma was verder gevuld met zowel een inspirerend succesverhaal van Harry van Dijk, voorzitter van Energiecoöperatie Nijeveen, die vertelde hoe zij het aanpakken, als praktische informatie over welke stappen het dorp kan nemen, verteld door Pieter Brink van de Energiewerkplaats Drenthe.

Aan het einde van de avond hebben wel 8 mensen zich opgegeven als nieuw lid van de werkgroep. En nog geen week later kwam deze werkgroep bijeen om zich te beraden op hun volgende stappen richting een zonnige toekomst: het uitzetten een dorpsbrede enquête, het opstellen van een lange-termijn visie en een korte termijn actieplan, het verkennen van subsidiemogelijkheden, en een collectieve inkoopactie, zij slechts enkele van de zaken op de lijst.
Wordt vervolgd dus…

*Binnen Energiewerkplaats Drenthe werken de volgende partners samen: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI, Buurkracht, SEN (Samen Energie Neutraal) en de Hanzehogeschool Groningen.

Wil jij in je dorp ook samen met andere inwoners werken aan een energiebesparing of duurzame energieopwekking?