Panorama Drenthe: integrale oplossingen voor veenoxidatie

23 oktober 2019

Panorama Drenthe: integrale oplossingen voor veenoxidatie

Hoe ziet Drenthe er over 30 jaar uit? En hoe gaan we om met de grote ruimtelijke opgaven? Het komende jaar willen we samen met provincie en andere partners verder in gesprek over de toekomst van onze provincie. Veenoxidatie en de daarmee gepaard gaande bodemdaling is één van de opgaven die we daarbij onder de loep kunnen nemen. De themabijeenkomst die we daarover organiseerden leverde de eerste bouwstenen op voor een gebiedsgerichte aanpak.

Panorama Nederland vertaald naar Drenthe

Op woensdag 25 september vond de gezamenlijke aftrap van Panorama Drenthe plaats in het provinciehuis. Rijksbouwmeester Floris Alkemade vertelde daar inspirerend over Panorama Nederland, waarin een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld van ons land wordt geschetst. Een herkenbaar Nederland, dat op bepaalde terreinen fundamenteel anders werkt. In Panorama Drenthe heeft Drenthe de hoofdrol en kunnen inwoners meepraten tijdens bijeenkomsten en excursies met verschillende thema’s.

Inzoomen op het veen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseerde, samen met Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap een themabijeenkomst over veenoxidatie, met als titel “Nieuwe waarden voor het oude veen”. Veenoxidatie en de daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot en bodemdaling vormen een steeds groter probleem, ook in delen van Drenthe.

Tijdens de bijeenkomst, op het proefbedrijf in Valthermond, bespraken we met de deelnemers mogelijke oplossingen voor het tegengaan van (effecten van) veenoxidatie. Bij de discussie lag de focus op het belang van integrale oplossingen. Hierbij worden het tegengaan van veenoxidatie, CO2 opslag in de bodem en het herstel van biodiversiteit in samenhang benaderd. De economische waarde van CO2 opslag in de bodem werd ook besproken, en de mogelijke inzet hiervan voor gebiedsontwikkeling. Interessante bouwstenen om mee te nemen richting een Panorama Drenthe!

Aankomende bijeenkomsten

Op het programma staan de komende tijd nog twee andere activiteiten waar we als Natuur en Milieufederatie Drenthe aan bijdragen: “Nieuwe energie in het landschap”, over nieuwe vormen van energie, en “Boer, Burger, Biodiversiteit”, over natuurinclusieve landbouw. Tijdstip en locatie worden later bekend gemaakt. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Meedenken?

Samen met de provincie zullen we de bevindingen van de verschillende activiteiten in kaart brengen en een aanpak ontwikkelen om het komende jaar met Drenthe verder in gesprek te gaan over de toekomst van onze provincie. Wilt u hierover meedenken en -praten, neem dan contact met ons op.