Oproep: geen verruiming vergunning GAE voor militair verkeer

17 juli 2020

Oproep: geen verruiming vergunning GAE voor militair verkeer

Stop de verkwanseling van Drenthe

Groningen Airport Eelde (GAE) vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat om meer militair verkeer te mogen afhandelen. Dit staat in een reactie van de luchthavendirectie op de luchtvaartnota. Wij hebben dit voornemen als betrokken bewoners- en omgevingsorganisaties mogen vernemen uit de media en zijn hierdoor ontstemd en onaangenaam verrast…

Directie en commissarissen van GAE hebben de rol en bevoegdheid om GAE te exploiteren binnen de vergunningsvoorwaarden. Het exploitatieverlies was vorig jaar 4 miljoen euro en loopt dit jaar mogelijk op tot boven de 5 miljoen euro. De luchtvaart zal vanwege het klimaatprobleem moeten verduurzamen en zal onder meer vanwege COVID-19 ingrijpend moeten herstructureren. Dat vraagt om een nieuwe visie op de toekomst.

Daar lijkt de zienswijze van GAE volstrekt aan voorbij te gaan. GAE houdt vast aan (landelijke) groei van de luchtvaart, wil uit deze denkbeeldige landelijke ruif een aandeel – onder meer door onderdeel te worden van de Schipholgroep – en pleit er nu ook nog voor om militaire straaljagers – die nu verboden zijn – toe te staan.

  • Lees meer over het verbod
    Les- en oefenvluchten met straaltoestellen werden eind jaren ’90 verboden vanwege ontoelaatbaar ernstige overlast. GAE werd voor dit verbod door het Rijk financieel gecompenseerd. GAE kreeg in 2003 van het Rijk 2,9 mln. euro ter compensatie voor dit verbod, 3 mln. afkoopsom voor compensatie van de exploitatiebijdrage, 25 mln. bijdrage baanverlenging (incl. rente) en 3,9 mln. bijdrage voor de kosten afwatering: Totaal zo’n 35 miljoen euro van het Rijk. Daarnaast is er 30 miljoen euro vanuit de regio sinds 2003 in GAE gestoken.

 

Het toestaan van militaire straalvliegtuigen zal een onaanvaardbare aanslag zijn op het leefklimaat in de kop van Drenthe. Het zal grote schade toebrengen aan de omringende natuurgebieden, de landgoederenzone en de drie grote Natura 2000-gebieden. De toeristische sector in de kop van Drenthe – alleen al in Tynaarlo en Noordenveld goed voor 2000 banen – zou zeer ernstige schade worden toegebracht.

Samen met IVN Eelde Paterswolde, Het Drentse Landschap en Vereniging Omwonenden Luchthaven verzoeken wij de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de woordvoerders luchtvaart van de fracties in de Tweede kamer, de gemeenteraden en Staten van de aandeelhouders met klem om dit verzoek af te wijzen.