Ons werk in 2019: van bloeiende bermen tot grote transities

17 april 2020

Ons werk in 2019: van bloeiende bermen tot grote transities

Met trots presenteren wij het jaaroverzicht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe van 2019. Het was een bewogen jaar, waarin de stikstofcrisis de gemoederen flink bezighield, maar waarin ook thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid steeds hoger op de maatschappelijke agenda kwamen. Een jaar waarin ook veel duurzame actie werd ondernomen, door bedrijven, overheden én bewoners van Drenthe.

In 2019 zagen we dat terug in de samenwerking met onze directe partners, waaronder de natuur- en milieuorganisaties, de provincie, gemeenten en waterschappen, maar vooral ook met bewoners en bewonersgroepen. Op belangrijke thema’s trokken we steeds vaker samen op. Voorbeelden zijn de energietransitie, en de transities naar duurzame landbouw en een circulaire economie. Hierbij zetten wij in op het mede-vormgeven van goede beleidskaders en -plannen en randvoorwaarden, het initiëren van voorbeeldprojecten en het ondersteunen van lokale duurzaamheidsinitiatieven.

Heugtelichies 2019

De publieksversie van ons jaarverslag verspreiden we dit jaar voor het eerst als animatie – in plaats van op papier. Bekijk hem hieronder!

Jaaroverzicht 2019

De uitgebreide versie van het jaaroverzicht kun je hier downloaden. Enkele infographics uit het verslag staan hieronder.

Vooruitblik

Het komend jaar blijven we ons inzetten voor een mooi en duurzaam Drenthe. Zo staat er een (voor nu grotendeels online) campagne voor minder bestrijdingsmiddelen in de startblokken, werken we aan het in kaart brengen en verbinden van de groene en duurzame initiatieven die Drenthe rijk is én staan er online bijeenkomsten op de planning waar je kunt meepraten over de energietransitie in Drenthe.

We danken jullie voor jullie steun in het afgelopen jaar!

Download het Jaaroverzicht 2019