Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

17 mei 2024

Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

Na maandenlang overleg werd gisteren het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt geen natuur- en klimaatoplossingen, maar zwakt ze juist af. “Ik ben bang dat dit regeerakkoord voor een enorm geitenpad gaat zorgen, met onbekende afloop”, zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. “De nieuwe regeringspartijen schrijven dat alle natuurhersteldoelen blijven staan, maar ook dat ze op allerlei terreinen de regels willen versoepelen binnen onder andere de landbouw. Dat brengt het behalen van die doelen natuurlijk niet dichterbij.”

De nieuwe coalitie kiest niet voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem en niet voor een gezonde leefomgeving. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo gewoon door naar de toekomst. Ook onze boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is.

Gevaar voor Drentse samenwerkingen

Reinder Hoekstra kan van sommige passages van het akkoord nog weinig chocola maken. Zo staat geschreven dat het te vormen kabinet binnen Europa een ‘herijking’ wil van Natura 2000-gebieden. “Maar wat bedoelen ze daar precies mee?”, vraagt Hoekstra zich af. “Het suggereert wel dat het kabinet minder belang hecht aan deze gebieden, maar wat dat concreet betekent is onduidelijk. Worden de kleinere gebieden van de kaart geveegd? Dat lijkt mij niet zomaar kunnen, want binnen Europa zijn Natura 2000-gebieden goed gemotiveerd aangewezen, onder andere omdat zij bijzondere dier- en plantensoorten herbergen.”

Dat er niets geschreven staat over het door het huidige (demissionaire) kabinet opgezette Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) baart Hoekstra nog wel het meeste zorgen. Binnen dat programma zouden provincies 24 miljard euro te verdelen krijgen om de kwaliteit van de natuur, waterhuishouding en klimaat te verbeteren. “Daar zie ik niets van terug. Als er een streep gaat door dat programma komt de samenwerking die we in Drenthe aan het opzetten zijn tussen allerlei partijen stil te vallen. De doelen blijven, maar een oplossing lijkt dan heel ver weg. Je krijgt impasses, iedereen gaat in de wachtstand. Voor natuur is stilstand achteruitgang, voor de landbouw trouwens ook.”

“Je kunt als nieuw kabinet wel beloven om de regels te versoepelen, maar die beloftes kun je niet waarmaken. Je schuift de problemen op deze manier voor je uit. In 2022 zei Johan Remkes in zijn stikstofrapport dat je er niet omheen kon en nú de juiste afslag moet nemen. Op deze manier gaan we over een aantal jaar constateren dat dat niet is gebeurd,” blikt Hoekstra vooruit.

Oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Wij blijven ons daar samen met duizenden vrijwilligersorganisaties in de provincies hard voor maken. Daarom bieden we aan de nieuwe coalitie de uitgestoken hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

Bovenstaande tekst is (deels) een bewerking van een artikel in het Dagblad van het Noorden

Meer weten? Neem contact op