Natuurorganisaties presenteren natuur- en landschapsvisie voor Westpoort-Matsloot

30 november 2021

Natuurorganisaties presenteren natuur- en landschapsvisie voor Westpoort-Matsloot

Investeer in een groene gebiedsontwikkeling van het gebied Westpoort-Matsloot. Deze oproep doen de gezamenlijke Groningse en Drentse natuur- en milieuorganisaties aan de overheden bij de presentatie van hun visie met handreikingen en groene bouwstenen voor dit gebied. Westpoort-Matsloot grenst aan het natuurgebied de Onlanden, waar de afgelopen jaren hoogwaardige natuur is ontstaan. Het raakvlak tussen stad en land zorgt voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven: duurzame energieopwekking, bedrijvigheid, natuur, waterberging, bietengrond berging, recreatie en mobiliteit. Betrokken overheden zijn in 2021 een traject gestart om een regioraamwerk voor het gebied te ontwikkelen. De gezamenlijke Groningse en Drentse natuurorganisaties maken zich zorgen over het behoud van de natuur en landschapswaarden in het gebied en willen graag constructief meedenken over de toekomst van het gebied.

Eisse Luitjens, bestuurder van Waterschap Noorderzijlvest en Henk Brink, gedeputeerde van provincie Drenthe namen de Natuur- en Landschapsvisie in ontvangst.

Versterking en behoud van biodiversiteit en natuur

De Natuur- en Landschapsvisie Westpoort-Matsloot geeft handreikingen voor een duurzame integrale ruimtelijke ordening van het plangebied Westpoort-Matsloot, waarbij natuur, landschap en biodiversiteit niet alleen behouden, maar ook blijvend versterkt worden. In de visie is ook gedacht aan versterking van de klimaatbestendigheid van het gebied, door o.a. de realisatie van extra waterberging en een robuuste koppeling van de Drentse beken en Groninger diepen.

De natuur- en milieuorganisaties zien verschillende kansen die zij graag met de overheden, bedrijven en grondeigenaren verder vorm willen geven; De aanleg van een ecopassage onder de A7 zou bijvoorbeeld voor een betere ecologische verbinding van de leefgebieden van dieren zorgen. Een ganzenfourageergebied in combinatie met natuur-inclusieve landbouw zorgt voor een overgangszone tussen het stedelijk gebied en de aanliggende natuur.  De aanleg van een geluidswal met zonnepanelen kan de verstoring door het bedrijventerrein Westpoort en de A7 verminderen en levert duurzame stroom op. Waar mogelijk, kunnen op daken en braakliggende gronden van het bedrijventerrein Westpoort en op de vloeivelden van Cosun zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast biedt de visie een verbetering van de leefbaarheid en recreatieve ontsluiting voor fietsers en wandelaars uit Groningen stad.

Bekijk de hele Natuur- en Landschapsvisie hier of klik op onderstaande afbeelding.

 

Natuurorganisaties willen meewerken aan een gedragen landinrichtingsproject

Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe geeft aan dat de uitdaging groot is: “Voor een toekomstbestendige ruimtelijke ordening is een bestuurlijke inspanning vereist die de gemeentelijke en provinciale grenzen overschrijdt. Een landinrichtingsproject nieuwe stijl waarin alle belangen worden vertegenwoordigd kan uitkomst bieden. Wij werken hier samen met de andere initiatiefnemers graag aan mee!”

Initiatiefnemers

De visie is ontwikkeld en ondertekend door:

 • Natuur en Milieufederatie Groningen
 • Natuur en Milieufederatie Drenthe
 • Stichting Natuurbelang de Onlanden
 • Stichting Het Drentse Landschap
 • Natuurmonumenten
 • Landschapsbeheer Drenthe
 • Het Groninger Landschap
 • IVN Peize
 • IVN Roden-Norg
 • IVN Eelde-Paterswolde
 • IVN Westerkwartier e.o.
 • IVN Groningen Haren
 • Werkgroep Avifauna Drenthe
 • Vereniging voor de Veldbiologie
 • Energiecoöperatie Noordseveld

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe