Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren

23 november 2023

Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren

Duinlandschap met Hollandse wolken

Gisteren heeft de kiezer gesproken waarmee een aardverschuiving in de Nederlandse politiek een feit is. Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren. Wij samen met dertien natuur- en milieuorganisaties roepen alle partijen op om een kabinet te vormen dat hier werk van maakt.

Ambitieus klimaatbeleid blijft links- of rechtsom nodig om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven en klimaatverandering te stoppen. Alleen met rechtvaardig klimaatbeleid halen we de doelen. Dit betekent dat grote vervuilers een eerlijke bijdrage leveren aan de transitie, en huishoudens niet in de kou blijven staan. Bestaanszekerheid van burgers betekent ook investeren in een gezonde leefomgeving met schone lucht, gezond water en een vruchtbare bodem.

Natuur redden

Dit gaat hand in hand met de noodzaak om de natuur in Nederland te herstellen die momenteel net zo versnipperd is als het politieke landschap. 1 op de 5 dier- en plantsoorten in Europa wordt bedreigd met uitsterven. Het aankomende kabinet is het laatste kabinet dat nog op tijd in actie kan komen om de natuur te redden en deze neerwaartse trend te keren door zaken bij de bron aan te pakken. Dit omvat het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het inzetten van een landbouwtransitie met aanzienlijke stikstofreductie en het beperken van de luchtvaart.

Reactie namens: Natuurmonumenten, LandschappenNL, De Vogelbescherming, Natuur en Milieu, SoortenNL, IVN Natuureducatie, Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace, WWF-NL, IUCN-NL, de Waddenvereniging en Stichting de Noordzee. 

Vragen? Neem contact op: