Natuur en milieuorganisaties in beroep tegen zonnepark bij Nuilerveld

29 april 2019

Natuur en milieuorganisaties in beroep tegen zonnepark bij Nuilerveld

Samen met Het Drentse Landschap hebben we beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Hoogeveen vergunning te verlenen voor een groot zonnepark. Een zonnepark van 32 hectare pal naast het natuurgebied Nuilerveld en het landgoed Zwarte water bij Pesse. Dat doen we niet alleen vanwege de plaats en omvang van dit park maar ook om de wijze waarop dit park ontwikkeld en getoetst is. Als we op deze wijze omgaan met zonneparken in Het Drentse landschap is wat ons betreft het hek van de dam.

Het beoogde park zonnepark van 32 hectare grenst aan een eerder vergund park van 25 hectare. Met het door laten gaan van dit plan zou een vrijwel aangesloten zonnevlakte van 57 hectare ontstaan midden in het buitengebied van Hoogeveen en pal naast een aantal waardevolle natuurgebieden.

Zijn er betere plekken In Hoogeveen denkbaar? Jazeker; in de gemeente Hoogeveen is er op daken en bedrijventerreinen nog volop ruimte voor zonnepanelen. En in dit bijzondere geval ligt het vrijwel lege bedrijventerrein van Atterro zelfs op een steenworp afstand. Bij de ontwikkeling van dit park zijn de omgevingsbelangen genegeerd.  Ook van participatie bij de planontwikkeling – waar de gemeenteraad zeer grote waarde aan hecht – is geen enkele sprake.

De gemeente spreekt in zijn beleidsteksten voor de ontwikkeling van zonne-energie mooie intenties uit over betrokkenheid van de omgeving, participatie bij plannen en het sparen van of combineren met natuur en landschap. Maar als het puntje bij het paaltje komt laat de gemeente deze intenties als een baksteen vallen. We vinden het ook opvallend dat de provincie in de totale afweging geen enkele rol lijkt te spelen.

In de totale belangenafweging is nu de vraag of de overheid haar breed omarmde voorkeursbeleid (voorkeur op daken en bedrijventerreinen en ontwikkelen in samenhang met omgeving) voldoende serieus neemt en zorgvuldig hanteert. Wij vragen de rechter om hier een onafhankelijk oordeel over te vellen.

Meer weten