Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

12 juli 2022

Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

De Natuur en Milieufederaties steunen het Groenboerenplan dat onder meer Caring Farmers en Herenboeren hebben opgesteld. Het Groenboerenplan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders waarmee een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem wordt bereikt.

Kies voor gezonde natuur en een vitale landbouwsector

Boeren hebben van oudsher een sterke binding met natuur. Het Groenboerenplan geeft duidelijk aan wat er nodig is om natuurinclusief boeren in Nederland gangbaar te maken. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) doen de oproep om te kiezen voor een gezonde natuur voor ons allemaal én te komen tot een weer vitale landbouwsector. De aanbevelingen uit het Groenboerenplan zijn daarbij essentieel en moeten in het licht van de actuele discussie rondom de stikstofproblematiek in de praktijk gebracht worden.

GoodFoodClub

Wat de NMF’s betreft is duurzaam en natuurinclusief boeren – primair voor de lokale markt – hét perspectief voor boeren. Groene boeren in Nederland laten zien dat natuurinclusief boeren mogelijk is en steeds meer consumenten kiezen voor eerlijke, duurzame en lokale producten. Via de GoodFoodClub brengen de Natuur en Milieufederaties ‘boeren en burgers’ bij elkaar en leveren wij een bijdrage aan nieuwe verdienmodellen voor groene boeren.

Het Groenboerenplan is samengesteld door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland.