Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor versnelling van de stikstofaanpak

29 maart 2023

Zorg over patstellingen 

Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor versnelling

De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept Drentse partijen op om met gezwinde spoed te komen tot een Drentse aanpak voor de stikstofproblematiek.

Halvering van de stikstofuitstoot – zoals het Kabinet voorstaat – is nodig om Nederland weer van het slot te krijgen. Daarvoor dienen provincies voor 1 juli plannen op te stellen. Het Kabinet heeft de provincies miljarden in het vooruitzicht gesteld om samen met gebiedspartners, zoals landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten, aan de slag te gaan om de impasse te doorbreken. 

Wij maken ons zorgen over het landelijk debat dat gaande is. Met het steeds weer ter discussie stellen van doelen en instrumenten komen we in de praktijk geen meter verder. We moeten in de gebieden aan de slag. Natuurherstel verdraagt geen uitstel meer. Handen uit de mouwen is in belang van alle sectoren.  

Dit is ook onze oproep naar de Drentse partijen. Grijp alle middelen aan die het kabinet aanreikt en kom vervolgens tot het beste plan voor Drenthe.