Naar een duurzaam en gezond Drents voedselbeleid

25 oktober 2019

Naar een duurzaam en gezond Drents voedselbeleid

De belangstelling voor duurzame en gezonde voeding neemt toe in de samenleving, ook in Drenthe. De voedselagenda van Noord-Nederland, die vorig jaar werd aangereikt, zet in op 5 thema’s: Duurzaam, Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal. Maar hoe zetten we, samen met gemeenten, deze thema’s om in een concreet en lokaal Drents voedselbeleid?

Proeverij voor Drentse beleidsmakers

Om gemeenten te helpen bij het maken van concrete beleidsplannen organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe, in samenwerking met de makelaars Jong Leren Eten van IVN en GGD Drenthe, op 14 november een proeverij van voedselinitiatieven in Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. De proeverij dient als inspiratiebron voor iedereen die verantwoordelijk is voor de thema’s duurzaamheid, gezondheid en voedselbeleid binnen de Drentse gemeenten.

Froukje Idema is één van de sprekers – en programmamanager Food bij de gemeente Ede. Deze gemeente is de eerste en (nog) enige met een voedselbeleid dat uitgaat van het gehele voedselsysteem. Froukje zal vertellen hoe de Gemeente Ede een integraal voedselsysteem heeft gerealiseerd en hoe ze haar inwoners, jong en oud, stimuleert om zelf keuzes te maken voor gezonde voeding.

Lokale initiatieven ter inspiratie

Op de proeverij zullen ook presentaties zijn van lokale voedsel-initiatieven. Zo komen onder meer de Herenboeren Assen vertellen over hun plannen voor een coöperatieve boerderij, waar ze duurzaam en eerlijk voedsel willen produceren, exclusief voor de leden-Herenboeren. Een andere spreker komt namens het Dr. Nassau College in Assen, waar duurzaam voedsel is geïntegreerd in het lesprogramma en waar zelfs de aardbeienplanten tussen de fietsenrekken groeien.

We hopen dat deze middag gemeenten inspireert om de thema’s uit de voedselagenda om te zetten in concrete beleidsinzet en gezamenlijke acties.