Mooie actie in het Reestdal

3 februari 2022

Mooie actie in het Reestdal

Op het Rabbingerveld (in het Reestdal) zijn afgelopen weekeinde meer dan 400 stuks bosplantsoen (o.a. vuilboom, Gelderse roos, hazelaar, meidoorn en wilde appel) geplant.

De bomen voor deze plantactie zijn geleverd door Plan Boom en in de grond gezet door vrijwilligers van de werkgroep Rabbingerveld, samen met tien leden van de Soroptimistclub De Reestlanden. Op vijftien plekken zijn daarmee zogenaamde “vogelbosjes” gecreëerd; struweel met veel besdragende struiken.

Enthousiaste inbreng

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. Deze actie in het Reestdal, om Drenthe een stukje mooier en klimaatbestendiger te maken, past goed bij hun filosofie. Wij zijn erg blij met deze mooie actie van de Soroptimistclub De Reestlanden en danken hun voor hun enthousiaste inbreng.

Foto’s:  Jan Dijkema