Maak Grijs Groener

17 mei 2022

Hoe maak jij grijs groener? Ga aan de slag met biodiversiteit in jouw omgeving

Bestaat jouw tuin voornamelijk uit tegels? Dat kan beter! Met de campagne Maak Grijs Groener willen we jou inspireren om aan de slag te gaan met biodiversiteit in je omgeving. Zo zorgen we samen voor een sterke, diverse leefomgeving.

De Natuur en Milieufederaties zijn partner van Maak Grijs Groener en steunen deze campagne.

Waarom moet grijs groener?

Alle planten en dieren zijn nodig om de natuurlijke balans op aarde in evenwicht te houden. Zonder die balans kunnen wij geen voedsel verbouwen, geen frisse lucht inademen en wordt onze omgeving (bijvoorbeeld door extreme hitte) erg oncomfortabel.

Zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt die natuurlijke balans en komen alle soorten in de problemen. Omdat veel plant- en diersoorten in Nederland met uitsterven worden bedreigd, is het belangrijk om te zorgen voor meer biodiversiteit. Zo zorgen we voor een rijke, gezonde natuur die beter in balans is.

Doe de biodiversiteitswijzer

Er zijn heel veel manieren om grijs groener te maken. Beantwoord vijf vragen om te weten hoe jij het makkelijkst kunt helpen.

Naar de biodiversiteitswijzer

17 mei 2022

Biodiversiteit in gevaar

Op aarde leven zo’n 8 miljoen planten- en diersoorten. Van die 8 miljoen, zullen 1 miljoen soorten binnen enkele tientallen jaren uitsterven. Dit komt door het gedrag van de mens.

Bomen zetten koolstofdioxide om in zuurstof. Vissen en waterplanten voorkomen algengroei en houden ons water schoon en helder. Al ons eten komt direct of indirect uit de natuur. Zonder zuurstof, water of voedsel kunnen we niet overleven. Al het leven om ons heen houdt onze toevoer van zuurstof, water en voedsel in stand. Daarom is het verlies van biodiversiteit een enorm probleem voor ons dat steeds groter wordt. Gelukkig kan jij daar iets aan doen.

Zo maak je grijs groen

Er zijn veel manieren om biodiversiteit te herstellen. Alles wat jij in je eigen achtertuin of op je balkon doet, helpt al mee. Je zorgt dan bijvoorbeeld voor meer voedsel en leefgebied voor belangrijke insecten.

Ga naar maakgrijsgroener.nl voor meer informatie.