Levendige maandelijkse kennissessies voor lokale energiecoöperaties 

7 oktober 2019

Levendige maandelijkse kennissessies voor lokale energiecoöperaties

 Elke maand verzorgen de Drentse KEI en de Natuur en Milieufederatie samen een kennissessie voor lokale energie-initiatieven en -coöperaties. De sessies zijn steeds op een andere plek in de provincie en gaan in op verschillende onderwerpen rondom de energietransitie van onderop. Soms zijn de avonden technisch-inhoudelijk en soms meer gericht op communicatie en processen. Wel hebben alle sessies dezelfde insteek: ze zijn gericht op het aanbieden van relevante en actuele informatie, en het beantwoorden van de vraag: wat kunnen wij hier in ons dorp of in onze wijk mee?

Vaak is er een tweeledig programma met eerst een inhoudelijk spreker en vervolgens een intervisiegesprek waarbij de verschillende aanwezigen hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Omdat veel lokale initiatieven met soortgelijke activiteiten bezig zijn, komt hierbij vaak een levendige discussie op gang over tegen welke dingen men aanloopt en hoe hiermee wordt omgegaan.

Afgelopen keer op 2 oktober was de sessie gewijd aan de Regionale Energiestrategie, of de RES – wat is het en wat komt hiermee op ons af? Remco Mur van de NMFD vertelde over de verschillende mogelijkheden om als lokale groep deel te nemen aan de participatieprocessen die gemeenten zullen inrichten rondom de RES.

De keer daarvoor op 4 september stond in het teken van de warmtepomp en de mogelijkheden om deze collectief te benutten.

Op 6 november is de volgende kennissessie, die zal gaan over twee nieuwe ontwikkelingen binnen de coöperatieve VanOns beweging: Mobiliteit VanOns en Zonnedaken VanOns. En in december hebben we een speciale bijeenkomst in een van de meest duurzame huizen in de provincie.

 

Wil je ook aanhaken bij een kennissessie? Mail ons op info@energiewerkplaatsdrenthe.nl