Lancering stichting Drents Agrarisch Erfgoed: samen voor een Drents landschap

12 oktober 2021

Lancering stichting Drents Agrarisch Erfgoed: samen voor een Drents landschap

Een Drenthe waar de Drentse identiteit en geschiedenis van het landschap te zien is en waar elk landschapstype zijn eigen karakteristiek behoudt: dat is waar wij bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe aan werken. Gelukkig zijn wij niet de enige. Onlangs is de stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht. De stichting richt zich op het behoud en de bescherming van agrarisch erfgoed. Op woensdagavond 27 wordt de stichting officieel gelanceerd met een lezing van prof. dr. ir. Theo Spek.

Foto gemaakt door Anneke Bloema

In Drenthe is de historie, de invloed van de natuur en de mens nog steeds zichtbaar in het landschap. Hier gaan natuur en cultuur nog hand in hand, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is. Het leven op het platteland krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving. Daarnaast komen er grote vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van energietransitie, aanpassing van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Opgaven die ook gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe en het agrarisch erfgoed.

Behoud Drents agrarisch erfgoed

De stichting wil zich graag inzetten voor het behoud van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het erfgoed op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons. Daarbij werkt de stichting samen met diverse partners, waaronder Het Drentse Landschap. Daarnaast initieert de stichting diverse werkgroepen met vele vrijwilligers, zoals de werkgroep boerenerven. Deze werkgroep wil bewoners ondersteunen in het laten inpassen van boerenerven in het ingetogen en sobere Drentse landschap. De projecten en initiatieven worden gedeeld via het digitale platform (www.drentsagrarischerfgoed.nl). Ook kunnen belangstellenden hier terecht voor informatie en vragen over het Drents agrarisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheid uit het Boerderijenfonds het komend jaar.

Lancering 27 oktober 2021

Daarnaast geeft de stichting voorlichting door middel van bijeenkomsten en publicaties. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst geeft prof.dr.ir. Theo Spek van de Rijks Universiteit Groningen een voordracht over ‘Agrarische landschappen van Drenthe: een eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst’. Aanmelden kan via www.drentsagrarischerfgoed.nl.