Kinderraadsleden uit Assen ontwerpen hun Energietuin van de toekomst

13 januari 2020

Kinderraadsleden uit Assen ontwerpen hun Energietuin van de toekomst

“Allemaal van die platen op palen,” zo beschrijft kinderraadslid Emiel van de Kinderraad Assen zijn beeld van zonneparken. “Ik vind ze niet perse mooi, maar het is te doen.” Dat het ook anders kan laat Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe vandaag zien, op de eerste Kinderraad van 2020 in de Raadszaal in Assen, waar hij een presentatie geeft over Energietuinen.

“Ik wil jullie vandaag meenemen in een idee dat wij hebben voor zonneparken. En dat idee heet Energietuinen,” vertelt Christiaan. “Meestal zijn zonneparken grote velden vol zonnepanelen en er zijn veel mensen die dat niet echt mooi vinden. Het heet dan wel een park, maar er staan vaak grote hekken omheen waar de beesten niet doorheen kunnen en je kunt er niet spelen, lopen of zitten – je kunt er eigenlijk niks. Wij willen kijken of we zonneparken ook mooier kunnen maken, door er een Energietuin van te maken.”

Een groen zonnepark om in te spelen

In een Energietuin kan het opwekken van duurzame energie goed samen gaan met bijvoorbeeld plek voor dieren en planten, wandelen, spelen en leren. In Assen zal één van de eerste Energietuinen van Nederland gebouwd worden. De Energietuin wordt in co-creatie met bewoners uit de omgeving en belanghebbende partijen, zoals Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, ENGIE en de gemeente Assen ontworpen. Maar hoe zien de kinderen uit Assen, die in de toekomst gebruik zullen maken van de Energietuin, het voor zich?

“Dat is de reden dat ik hier sta,” licht Christiaan toe. “We zouden heel graag willen weten wat jullie nou eigenlijk mooi vinden en hoe jullie tegen dit soort zonneparken aankijken. Want jullie gaan er de komende 20 of 30 jaar gebruik van maken – dus we hebben jullie hulp en ideeën nodig.”

Ontwerpwedstrijd: Energietuin van de toekomst

Christiaan nodigt de kinderen uit om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, waar ze een tekening maken van hun zonnepark van de toekomst. Kinderraadslid Eva heeft er in ieder geval zin in: “Ik vind het wel leuk om het te ontwerpen en er straks heen te gaan. Zelf hou ik ook best van wandelen.”

De ontwerpwedstrijd is een initiatief van de gemeente Assen – en zal zowel voor kinderen op de basisschool (groep 6, 7 en 8) als de middelbare school worden georganiseerd. Op 30 januari vindt de aftrap van de wedstrijd plaats, tijdens het officiële ondertekenmoment van een overeenkomst over het gebruik van de grond waar de Energietuin straks moet gaan komen. De kinderraadsleden zijn ook uitgenodigd bij dit ondertekenmoment, waar ze kunnen deelnemen aan leuke workshops en alvast kunnen beginnen met het ontwerpen van hun Energietuin van de toekomst.

  • Wat is de Kinderraad?
    De Kinderraad van de gemeente Assen bestaat uit 31 kinderen uit groep 8 van verschillende scholen uit de stad. In september is de Kinderraad geïnstalleerd – en in oktober werd ook een kinderburgermeester gekozen door de kinderen zelf. De gemeente Assen wil met behulp van de kinderraad kinderen beter bij de politiek betrekken.

    De kinderraadsleden mogen gevraagd én ongevraagd advies geven aan het college en de gemeenteraad. Eén van de thema’s die de kinderraadsleden belangrijk vinden om dit jaar mee bezig te gaan is natuur en milieu. Kinderraadslid Luna gaf tijdens het rondje goede voornemens al aan dat duurzaamheid en klimaat haar aan het hart gaan: “Mijn goede voornemen is om meer met het klimaat gaan doen.”

 

Christiaan Teule houdt een praatje voor de Kinderraad Assen over Energietuinen

We zijn benieuwd naar de creatieve ontwerpen die de kinderraadsleden – en andere kinderen uit Assen – zullen gaan maken. De mooiste tekeningen worden tentoongesteld bij de winkel van Energiecoöperatie Duurzaam Assen in Warenhuis Vanderveen. De winnaar krijgt een leuke prijs: een oplader voor je mobieltje op zonne-energie.