Kennis- en werksessie 5 juni: Aanhaken als coöperatie bij wijktrajecten

7 juni 2019

Kennis- en werksessie: Aanhaken als coöperatie bij wijktrajecten

 

Op woensdagavond 5 juni was er weer een kennissessie voor duurzame energiecoöperaties en werkgroepen uit de regio. Het was de vierde in een serie van acht bijeenkomsten, georganiseerd door Drentse KEI en NMFD, en ging dit keer over Wijkaanpakken.

Tijdens de eerste helft van de avond verzorgden Corina Onderstijn van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Marjan Hendriks van buurkracht een presentatie. Vragen die hierin behandeld werden waren onder andere: Waar komt het idee van de Wijkaanpak als focus binnen de nationale energietransitie vandaan? Wat gebeurt er in de landelijke context en wat is de regionale uitwerking hiervan? Wat kan je allemaal verstaan onder een wijkaanpak en wie zijn hierbij betrokken? En ook vooral: Wat kan je als lokaal energie-initiatief zelf doen en wat is dan je meerwaarde?

De tweede helft van de avond werd besteed aan intervisie, waarbij de ervaringen, ideeën en oplossingen tussen lokale initiatieven onderling werden besproken onder begeleiding van Dick Bruin van de Drentse KEI. Overwegingen die hierbij veel over tafel gingen hadden te maken met invloedssfeer (wat kan en mag je wel en niet als lokale groep), de verbindende rol (met medebewoners en bijvoorbeeld de gemeente), verschillende scenario’s voor technische oplossingen voor een wijkaanpak, en de noodzaak om dergelijke processen goed op te zetten en zo ook te financieren.

Er waren ongeveer 15 geïnteresseerde aanwezigen, die aangaven het een leerzame en inspirerende avond te vinden.

Woensdag 4 september is de volgende kennissessie. We gaan het dan hebben over warmtepompen en de mogelijkheden die coöperaties en lokale initiatieven hebben om deze te gebruiken bij hun inzet om energie te besparen.