Inschrijving voor Harry de Vroome Penning 2023 geopend

20 maart 2023

Inschrijving voor Harry de Vroome Penning 2023 geopend 

Geeserstroom bij Gees, Drenthe

Tot 13 mei kun je projecten en initiatieven voordragen voor de Harry de Vroome Penning 2023. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsverbetering van het landschap. De uitreiking van de Harry de Vroome Penning staat gepland op 21 september 2023. 

Drenthe staat bekend om de fraaie, historische landschappen, die onderhevig zijn geweest aan allerlei veranderingen. Doordachte vormgeving en goede uitvoering van plannen heeft mooie landschappen opgeleverd waar mens en natuur zich in thuis voelen. Koploper en voorbeeld voor deze Drentse manier van zorgen voor de omgeving is Harry de Vroome. In tijden van grote ruimtelijke veranderingen, de naoorlogse ruilverkavelingen, wist hij met gevoel kwaliteit toe te voegen en extra betekenis te geven aan het landschap. Ook nu staat het landelijk gebied voor grote veranderopgaven met impact op onze omgevingskwaliteit. 

Werkgroep

Onder leiding van Het Drentse Landschap houdt een werkgroep het gedachtegoed van Harry de Vroome levend onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’. De Harry de Vroome Penning 2023 wordt uitgereikt op advies van deze werkgroep, die naast voorzitter Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, bestaat uit vertegenwoordigers van Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe. Daarnaast maken ook een architect, een fotograaf en een landschapsarchitect deel uit van de werkgroep. 

Tweejaarlijkse prijs

Landschappen en plekken krijgen meer betekenis door projecten en initiatieven met kennis van zaken en respect voor de identiteit van het landschap of de plek vorm te geven en uit te voeren. Projecten of initiatieven die dat in Drenthe hebben laten zien komen in aanmerking voor de Harry de Vroome Penning. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt. 

Categorieën

Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden, met het accent op de ruimtelijke aspecten en maatschappelijke betekenis ervan. Er zijn twee categorieën, te weten: 

  1. Prijs voor een inspirerend idee, project of initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het landschap, de natuur en/of het (culturele)erfgoed in Drenthe
  2. Aanmoedigingsprijs als beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief.

Ideeën over projecten die in Drenthe tot voorbeeld kunnen dienen en het waard zijn extra voor het voetlicht te komen, kunnen nu al genomineerd worden voor de Harry de Vroome-penning 2023. Kijk voor de criteria en het aanmeldformulier op https://www.drentslandschap.nl/harry-de-vroome. 

Eerdere winnaars

Eerdere winnaars van de Harry de Vroome penning zijn: Het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl (2021), Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen (2018), Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld (2016) . 

Ken jij een project of initiatief dat zich inzet op een duurzame manier inzet voor het Drentse landschap?

Draag ze dan nu voor!