Hét boomplatform van Drenthe gelanceerd 

12 september 2022

Hét boomplatform van Drenthe gelanceerd

Man geeft boompje water

Voor alle bewoners, scholen, groepen, initiatieven en bedrijven in Drenthe die graag bomen en struiken willen planten maar door de bomen het bos niet meer zien is er nu het platform planteenboomdrenthe.nl. Plant een boom Drenthe is dé plek waar alle informatie, initiatieven, acties, financieringsmogelijkheden en inspiratie is verzameld voor het planten van bomen in Drenthe.

Of je nou zelf bomen wil planten in je eigen tuin, met een groep ouders op het schoolplein, met je bedrijf op het bedrijventerrein of met de buurt op een openbare plek in je dorp op stad. Ook lees je op het platform meer over verschillende initiatieven die zich bezighouden met het planten van bomen zoals Plan Boom van de Natuur en Milieufederaties en Trees for All.

Bomen- en bossenstrategie

Plant een boom Drenthe is ontwikkeld naar aanleiding van onder andere de provinciale Bomen- en bossenstrategie, waarin de ambitie is opgenomen 3.700 ha bos te planten in Drenthe. Bovendien heeft de provincie de ambitie meer bomen buiten het bos te planten door de aanplant van bijvoorbeeld houtsingels, boomrijen en heggen, en de aanplant van bomen en struiken in en om steden.

Bomen slaan CO₂ op, leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe en zorgen voor schaduw en koelte. Plant een boom Drenthe helpt iedereen die daaraan een bijdrage wil leveren!

Mist er nog informatie op planteenboomdrenthe.nl dan horen we dat graag.

Het boomplatform is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. Planteenboomdrenthe.nl is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland