Harry de Vroome Penning open voor inzendingen

29 januari 2020

Foto: Werkgroep Harry de Vroome op locatiebezoek bij de uiteindelijke winnaar van 2018 (fotograaf: Frans Beune)

Harry de Vroome Penning open voor inzendingen

Tot 11 april 2020 kunnen weer projecten en initiatieven worden voorgedragen voor de Harry de Vroome penning. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden en haar schoonheid te laten zien.

Zijn inspirerende ontwerpende kracht was en is een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden en -houden. De Harry de Vroome Penning wordt door stichting Het Drentse Landschap uitgereikt op advies van de Werkgroep Harry de Vroome. Hierin zitten vertegenwoordigers van Natuur en Milieufederatie Drenthe, DAAD architecten, Stichting Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook landschapsarchitect Frans Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra maken deel uit van de werkgroep.

Tot 11 april 2020 kunnen projecten, ideeën of initiatieven die in aanmerking komen voor de penning 2020 voorgedragen worden. Op de website van Het Drentse Landschap is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen. Hier is ook een formulier te downloaden dat gebruikt moet worden voor het aandragen van de projecten of initiatieven.