Handige tool voor Warmtevisie gemeenten

26 juni 2019

Handige tool voor Warmtevisie gemeenten

Nederland gaat van het gas af en dat betekent dat we onze woningen in de toekomst anders moeten verwarmen. Gemeenten moeten volgens het ontwerp-Klimaatakkoord in 2012 een zogenaamde Transitievisie Warmte hebben, waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een handzaam rapport uitgebracht dat gemeenten helpt.

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte transitievisies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Deze sterke punten hebben wij gebundeld in een handzaam rapport. In het rapport geven wij aanbevelingen voor het schrijven van een goede transitievisie Warmte en geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten. Gemeenten die nog aan de slag moeten gaan met hun transitievisie kunnen het rapport gebruiken om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Wat speelt in Drenthe?

In Drenthe is de provincie bezig om naar model van wat de provincie Overijssel heeft gedaan een aantal zogenaamde sprintsessies met enkele gemeenten te plannen om tot een warmte-transitievisie te komen. In Meppel was dit de pilot. Andere gemeenten zullen bij een goede opbrengst vermoedelijk ook aanhaken.