Groene Bondgenoten ondersteunt vrijwilligers om lokaal duurzaam verschil te maken

15 april 2024

Groene Bondgenoten ondersteunt vrijwilligers om lokaal duurzaam verschil te maken

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de omgevingsplannen van een gemeente. Dit biedt alle Nederlanders nieuwe kansen voor het vergroenen van de buurt en herstellen van biodiversiteit in eigen leefomgeving. Volgens Vogelbescherming Nederland, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie, SoortenNL en LandschappenNL kan dit herstel alleen worden bereikt dankzij de inzet van lokale vrijwilligers. Daarom bundelen zij de krachten in het initiatief Groene Bondgenoten, om groene vrijwilligers te ondersteunen met kennis en contacten, zodat zij meer kunnen bereiken in hun eigen omgeving.

Gezamenlijk hebben de organisaties een achterban van meer dan honderdduizend vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten voor behoud en herstel van biodiversiteit. Zonder de inspanningen van deze vrijwilligers zou de natuur er in Nederland veel slechter voorstaan. De schenking van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij geeft de natuurorganisaties de mogelijkheid vrijwilligers hierbij nog beter te ondersteunen. Door hun kennis en netwerken gezamenlijk te delen met lokale initiatieven versterken ze hun invloed op het lokale beleid. De website van Groene Bondgenoten bevat diverse tools zoals een stappenplan en een stroomschema met informatie zodat de inwoner meer invloed kan uitoefenen op de Omgevingswet.

Basiskwaliteit Natuur

Al decennialang holt de biodiversiteit in Nederland achteruit, in natuurgebieden en ook daarbuiten. Om die trend te keren, is er een minimaal niveau nodig waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor de natuur en mens. Om de kwaliteit van de leefomgeving concreet te maken, werkt Groene Bondgenoten met Basiskwaliteit Natuur. Deze methode helpt als instrument, meetlat en biedt vrijwilligers handvatten om de noodzaak van meer biodiversiteitherstel aan te tonen en aan de slag te gaan om de eigen omgeving te vergroenen. De documentaire ‘Het vergeten leven van Nederland’, gemaakt door Rik van der Linden, laat zien hoe ons landschap dramatisch is veranderd en hoeveel we aan biodiversiteit hebben verloren. De documentaire is speciaal gemaakt als inleiding voor gesprekken tussen vrijwilligers over het belang van natuurherstel en natuurkwaliteit in de eigen omgeving.

Stimuleringsfonds Groene Bondgenoten 

Inzicht in de kwaliteit van de natuur in je eigen omgeving vergroot betrokkenheid in de buurt, het biedt handvatten voor gesprekken met de gemeente en motiveert inwoners te gaan samenwerken aan meer groen in eigen stad. Met het Stimuleringsfonds biedt Groene Bondgenoten financiële steun aan vrijwilligers die samen aan de slag gaan voor een groene leefomgeving. Op de website staan ter inspiratie de eerste succesverhalen en is het mogelijk om een aanvraag voor een eigen initiatief in te dienen.

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie op Groenebondgenoten.nl.
  • Groene Bondgenoten is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL. Het project is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Groene Bondgenoten

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe