Wij roepen op tot een Groen herstel van Drenthe: ‘Het roer moet radicaal om’

2 oktober 2020

Wij roepen op tot een Groen herstel van Drenthe: ‘Het roer moet radicaal om’

De COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. Tijdens de stilte van de lock-down zijn veel mensen zich bewust geworden wat van waarde is. Wat zou het mooi zijn om deze lessen en inzichten mee te nemen naar de toekomst. Burgers, overheden en het bedrijfsleven kunnen van dit moment gebruik maken en gezamenlijk inzetten op een groen herstel. Voor een systeem in balans, voor de natuur en voor de veerkracht om met dit soort wereldwijde crises om te gaan.

Daarvoor hebben we samen met onze achterban en partners de Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe opgesteld. De agenda is een oproep aan alle partijen om samen vorm te geven aan een duurzame en gezonde provincie, waar we ons richten op een brede welzijnsagenda op basis van een nieuwe Drentse maat: Het Bruto Drents Geluk. Een herstel met Naoberschap als Drents fundament en met nadruk op de voor Drenthe belangrijke opgaven:

  1. Betekeniseconomie: Gebaseerd op de ecologische en maatschappelijke draagkracht van onze provincie.
  2. Nieuwe energie: Er moet snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.
  3. Drenthe als groene long van Nederland: De provincie waar de natuur de ruimte heeft. Met een gezonde groene leef- en werkomgeving, waar de natuur veel meer verweven is in stad, dorp en platteland, en waar de biodiversiteit toeneemt.

Het pleidooi om groen te investeren is niet nieuw. Maar doordat COVID-19 de hele wereld opschudt, is dit wat ons betreft hét moment om door te pakken. De urgentie om te veranderen is duidelijker dan ooit en dringt bij iedereen tot in de huiskamer door. We staan aan de vooravond van investeringsagenda’s die hun weerga niet kennen. We roepen iedereen in de provincie op om samen verder te werken aan een groen en duurzaam Drenthe. De Samenwerkingsagenda biedt een nieuwe start, maar het verhaal is nog lang niet af.

Presentatie
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam 11 september de nieuwe agenda in ontvangst. “De coronaperiode is een wake up call voor de hele wereld”, spreekt hij de circa veertig belangstellenden toe. “Met zijn allen maakten we een heel snelle transitie. Binnen no time waren we aan het thuiswerken, waren we digitaal, wisten we de kruidenier en boer om de hoek weer te vinden. Blijkbaar zijn wij mensen in staat om heel snel een switch te maken. Dat is heel hoopgevend.”

“Help!”
Stelpstra: “Maar het is schokkend dat we midden in nog een slepende en sluipende ziekte zitten: de klimaatcrisis. Daar ga je ook dood aan, maar daar maken we ons minder druk om, omdat we de effecten niet direct zien. Daarom moeten we naar een nieuw economisch model.” Hij vraagt zich af wat er moet gebeuren om die radicale ommekeer te veroorzaken. “We moeten het concreet maken, gewoon doen, de hand moet aan de schop. Maar dat is zo verrekte moeilijk. Ik wil bijna afsluiten met ‘help!’ maar ik heb ook hoop. Want het is moeilijk, maar niet onmogelijk.”

Oproep
Met deze oproep hopen we als Natuur en Milieufederatie Drenthe een krachtig startschot te geven voor een groen herstel. De verhalen, vergezichten en ideeën zijn mede tot stand gekomen met dank aan alle vrijwillige meedenkers, lokale Drentse duurzaamheidsgroepen, Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Kees Klomp van het THRIVE instituut en Albert Bruins Slot, voorzitter Raad van Toezicht van Het Drentse Landschap.

Lees hier onze volledige agenda voor het Groene Herstel van Drenthe.