Gebiedsgerichte samenwerking natuurinclusieve landbouw van start

27 november 2020

Gebiedsgerichte samenwerking natuurinclusieve landbouw van start

Samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe hebben wij het initiatief genomen om de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit op te stellen. De Provincie Drenthe ondersteunt deze Agenda van harte. Samen willen we investeren in natuurinclusieve landbouw. Het eerste deel van uitvoering gaat nu van start, de gebiedssamenwerking. We richten ons op 8 gebieden in onze Provincie. Samen!

Voor het uitrollen van deze Agenda zoeken we als partners een Aanjager Natuurinclusieve Landbouw. Deze enthousiaste Aanjager stimuleert en ondersteunt de bij de Agenda horende gebiedssamenwerking. Hieruit volgt per deelgebied een gedragen streefbeeld en actieplan.

Voor deze functie is aantal zaken relevant; Beschikking over kennis van, overzicht over en een passend netwerk in relatie tot de gebiedsopgaven is wezenlijk om aansluiting te vinden bij de betrokken boeren, de opgaven in het gebied en de beoogde samenwerking met natuurorganisaties. De aanjager spreekt de juiste taal en brengt kennis over de natuurinclusieve landbouw en gebiedsprocessen. Hij/zij is een enthousiast ambassadeur voor deze transitieopgave en ziet het als een uitdaging om dit vanuit de gebieden met samenwerkingspartners op te pakken en daarbij een dienende rol te vervullen. Gevraagde competenties zijn o.a. omgevingsbewust, verbindend vermogen, ontwikkelingsgericht. Hij/zij communiceert helder, is creatief en resultaatgericht in het ondersteunen van het lokale participatieproces.

De opgave en de fase van participatie kan per gebied verschillen. Gemiddeld genomen zoeken we voor deze uitdagende functie iemand die 2,5 dag per week beschikbaar is in januari tot en met juli 2021. Afhankelijk van reacties en mogelijkheden kan ook tot inzet van meerdere kandidaten worden overgegaan.

Graag komen we met kandidaten in contact. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Bloemerts, LTO Noord, tel.: 0651431747.

Uw sollicitatie kunt u per mail sturen naar de Provincie Drenthe t.a.v. Dirk Jan Immenga, d.immenga@drenthe.nl. Reacties op deze vacature dienen 10 december 2020 binnen te zijn. De selectiegesprekken vinden plaats op 16 en/of 17 december 2020.