Gea Bijkerk: nieuwe voorzitter Stichtingsraad Natuur en Milieufederatie Drenthe

31 januari 2020

Gea Bijkerk: nieuwe voorzitter Stichtingsraad Natuur en Milieufederatie Drenthe

Gea Bijkerk is in januari gestart als nieuwe voorzitter van de Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie. Zij volgt Jacob Gunter op. Zijn statutair bepaalde bestuursperiode zit erop. We zochten beiden op om dit moment te markeren.

Gea Bijkerk is ondernemer, woont in Eelde en is buiten haar werk om al lange tijd actief en betrokken bij natuur- en milieukwesties in Drenthe. Hoe kwam zij tot deze stap?

“Door een bekende werd ik geattendeerd op de vacatures in jullie Stichtingsraad. Dat maakte dat ik mij hernieuwd ben gaan verdiepen in de Natuur en Milieufederatie Drenthe en waar jullie het verschil maken. Ruim vier jaar ben ik actief als Ledenraadslid (Toezichthouder) van Natuurmonumenten en  hiervan zet ik mij sinds een paar jaar in als voorzitter van Drenthe. Actuele onderwerpen zijn: biodiversiteit, samenwerking met boeren, zonneparken en stikstof. Vanuit betrokkenheid met de leefomgeving ben ik daarnaast levenslang lid van de stichtingen Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en ben ik lid van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde. Actief zijn via het voorzitterschap voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe is dan geen grote stap.

Voor mij is dit een logisch moment om mijn ervaring in het werken met organisaties in te gaan zetten voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Daarnaast neem ik mijn financiële kennis en ervaring als adviseur van ondernemers bij de Rabobank mee. Via de Stichtingsraad lever ik graag een waardevolle bijdrage aan de ‘(bio)diversiteit’ in de raad en steun ik de professionals daar waar mogelijk bij hun inzet voor een toekomstbestendig Drenthe.”

Wat zie jij als belangrijke uitdagingen en opgaves voor de komende periode?

“In de wereld om me heen zie ik de waarde van bomen dalen, reclameverlichting toenemen en ontstaan wezenlijke verschuivingen in wat we met elkaar willen en acceptabel vinden. Altijd ben ik op zoek naar hoe je het beste een ontwikkeling in gang zet en houdt, zodat je samen doelen kunt realiseren. Mijn insteek daarbij is: versterk elkaar, dan bereik je meer.

Als ondernemer ondersteun ik de ontwikkeling van organisaties. Daarnaast ben ik op verschillende manieren betrokken bij meerdere organisaties die zich inzetten voor waardevolle ontwikkelingen in Noord-Nederland. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich in op onderwerpen die mij en alle bewoners van Drenthe raken. Als voorzitter van de Stichtingsraad ben ik graag, samen met de stichtingsraadsleden, betrokken op de bij deze rol passende manier.”

De Stichtingsraad (Raad van Toezicht en Advies) en medewerkers zijn blij met deze nieuwe voorzitter en hebben tegelijk veel waardering voor de rol en inzet van Jacob Gunter in de afgelopen jaren. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn voorzitterschap.

“Als organisatie hebben we een professionaliseringsslag doorgemaakt. De huidige Stichtingsraad is meegegaan in de ontwikkeling van de organisatie. Het vroegere algemene en dagelijks bestuur is in de afgelopen jaren omgevormd tot een moderne stichtingsraad, waarbij de rol van de directeur en de organisatie is versterkt. De Stichtingsraad heeft samen met, en op aangeven van, de directie de ambitieuze meerjarenplannen vastgesteld.

Ik kijk met veel respect terug op de daadkracht en energie die de medewerkers van de organisatie weten te verzetten. Met name hierdoor is de positie van de Natuur en Milieufederatie in Drenthe versterkt. Er is met erg weinig mensen een enorme hoeveelheid werk verzet. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen.

De komende jaren zal de grootste uitdaging van de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn om in de veelheid aan mogelijke projecten de juiste keuzes te maken. Ik wens de medewerkers en de Stichtingsraad veel wijsheid toe bij het kiezen van de juiste projecten.”