Gastcollege “Duurzaam gedrag bevorderen”

6 maart 2020

Gastcollege “Duurzaam gedrag bevorderen”

Op 17 februari mocht de Natuur en Milieufederatie Drenthe een gastcollege verzorgen voor het vak ‘De Gemeente en haar Burgers’ van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De eerstejaarsstudenten van deze opleiding zullen de komende maanden in opdracht van gemeente Assen onderzoek doen naar hoe duurzaam gedrag te bevorderen is. Ze kijken naar positieve prikkels en verleidingsstrategieën, maar ook naar de andere kant: welke dingen staan mensen in de weg en hoe kun je deze drempels verlagen?

Omdat we als Natuur en Milieufederatie vanuit het Servicepunt Energieneutraal doorlopend ondersteuning bieden aan allerlei duurzame initiatieven, en we hier dus eerstehands ervaring mee hebben, droegen we bij aan de aftrap van het vak. We vertelden waar we in de praktijk allemaal tegenaan lopen. De initiatieven waar we mee werken, lopen natuurlijk tegen dezelfde soort vragen aan – hoe krijgen we de mensen in onze staat/buurt/dorpskern zover dat ze meedoen met onze acties?

Zo konden we de 40 deelnemende studenten alvast een aantal overwegingen meegeven voor hun vraagstelling of benadering. We zien dat kennis over concrete mogelijkheden, kosten/ betaalbaarheid, en de beleving van gemak of ‘gedoe’ een grote rol spelen, maar dat daarnaast ook sociale factoren, zoals acceptatie van duurzaamheid als concept in de omgeving, invloed hebben op keuzes voor duurzaam gedrag.

Samenwerken kan een enorme motivator zijn. Zo kan een buur of dorpsgenoot die je kent en vertrouwt je helpen met zaken uitzoeken, meekijken en meedenken. En door samen iets waardevols te doen voor de eigen omgeving, zoals lokale groene stroom op te wekken, wordt niet alleen de sociale betrokkenheid vergroot, maar ook het gevoel meer controle te hebben op wat er gebeurt.

De geïnteresseerde studenten stelden vragen tijdens het college en enkele gaven aan ook actief te zijn op het gebied van duurzaam gedrag in hun eigen kringen. We wensen ze een voorspoedig onderzoek toe en kijken uit naar de eindpresentaties met beleidsaanbevelingen. Ze zullen hun onderzoeksresultaten begin juni aan een aantal ambtenaren van de gemeente Assen overhandigen.

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Fabian de Wolf

Fabian de Wolf

Adviseur Drents Energieloket