Ga voor een lokaal en groen akkoord in alle Drentse gemeenten: 10 keer inspiratie

28 februari 2022

Ga voor een lokaal en groen akkoord in alle Drentse gemeenten: 10 keer inspiratie

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor alle inwoners en bestuurders van Drenthe. Gemeenten hebben namelijk een belangrijke rol en verantwoordelijkheid wanneer het gaat om onder andere de natuur en het milieu in Drenthe. En dat is een hele opgave. Wij helpen de aanstaande gemeentebestuurders graag op weg met inspiratie voor een lokaal en groen akkoord. Er liggen namelijk grote kansen voor een mooier en duurzamer Drenthe!

De Natuur en Milieufederaties hebben voor alle (aanstaande) gemeentebestuurders tien inspiratiepunten opgesteld die zij kunnen gebruiken als inbreng voor de verkiezingsprogramma’s. Hiermee verbeteren gemeentebestuurders de directe leefomgeving van inwoners én dragen zij bij aan oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteit en een circulaire economie. Ben je benieuwd? Bekijk het pamflet hier.

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe

We roepen alle gemeenten op om werk te maken van een lokaal en groen bestuursprogramma. Het is belangrijk en kansrijk om daarbij samen te werken met maatschappelijke organisaties, duurzame ondernemers en lokale bewonersorganisaties. Op deze manier kunnen gemeenten met de beschikbare middelen meer meters maken.

Specifiek voor Drentse gemeenten lichten we drie kansrijke voorbeelden toe:

Energiebesparing op nummer één

Energiebesparing is belangrijker dan ooit, zeker nu de energiekosten erg stijgen. Gelukkig zetten woningeigenaren, bedrijven en kantoren grote stappen om hun energieverbruik te verminderen. Gemeenten kunnen en moeten deze verduurzaming nog verder stimuleren, ook bij sociale huurwoningen. Dit kunnen zij doen door zelf energiebesparingsprogramma’s op te zetten en door bestaande coproducties en programma’s te steunen.

  • Inspiratie: voorbeelden van Drentse coproducties

    • Het Drents Energieloket helpt woningeigenaren met de verduurzaming van woningen.
    • Drentse Energiecoaches helpen Drentse inwoners gratis en vrijwillig met handige bespaartips.
    • Het Steunpunt voor Lokale Energie Initiatieven biedt ondersteuning aan lokale energie initiatieven. Dit samenwerkingsverband organiseert kennisbijeenkomsten, biedt hulp bij ledenwerving of communicatie, en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van projectplannen rondom energietransitie.

Drenthe gaat circulair

De circulaire economie is hot. Dat is maar goed ook, want Drenthe moet in 2050 geheel circulair zijn. Hoe kunnen gemeentebestuurders zorgen voor een circulaire gemeente? Dat begint bij een heldere visie en een circulair beleid. Inspiratie is te vinden in het Manifest van de Alliantie Cirkelregio Utrecht en de Inspiratiegids voor gemeenten.

Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten de beweging van onderop stimuleren. In het Servicepunt Circulair Drenthe zijn veel circulaire initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners te vinden. Gemeenten moeten deze initiatieven ondersteunen en waar nodig belemmeringen wegnemen.

  • Inspiratie: voorbeelden van Drentse coproducties

    • Een mooi voorbeeld van ‘hoe het kan’ is die van circulaire bouw. Tijdens ons webinar ‘Houtbouw in een bosprovincie’ hebben we de kansen van circulaire bouw in Drenthe op de kaart gezet. Verschillende innovatieve organisaties lieten zien dat er een schat aan grondstoffen en producten ligt in de huidige woningvoorraad. Niet alleen voor de bouw voor nieuwe woningen, maar ook voor renovatie. Zo is circulaire bouw ook nog eens het antwoord op de stijgende grondstofprijzen.

Groen Drenthe

Investeer in biodiversiteit en werk aan een groen akkoord. Investeren in natuur en landschap is hard nodig en ook nog eens goed voor de gezondheid, recreatie en ons woongenot. Met bloemrijke bermen en watergangen, voedselbossen en groene schoonpleinen zorgen we voor soortenrijke gemeenten.

Daarnaast kunnen gemeenten in hun omgevingsplan en vergunningverlening initiatiefnemers uitdagen tot natuurinclusieve ontwerpen. Een mooi voorbeeld is de Energietuin Assen-Zuid.

Lokaal en groen akkoord

Onze oproep voor alle (aanstaande) gemeentebestuurders is dan ook: zorg voor een groen en lokaal akkoord. En daar denken wij graag in mee. Want alleen samen kunnen we werken aan een mooie en duurzaam gemeente!