Eerste 20.000 bomen Plan Boom Drenthe geplant

14 december 2020

Eerste 20.000 bomen Plan Boom Drenthe geplant

Een miljoen extra bomen in Drenthe in vier jaar tijd, dat is de ambitie van Plan Boom in Drenthe. In 2020 zijn de eerste 20.000 bomen geplant. Daarmee hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en het Drentse Landschap de basis gelegd om de komende jaren samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren nog veel meer bomen te planten. Deze bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar leveren ook een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.

Dit jaar zijn vooral bewonersgroepen en particulieren ondersteund bij de vergroening van hun dorpen en erven. Zo heeft een aantal bewoners in Lhee en Lheebroek bijvoorbeeld eind november streekeigen bomen en struiken op hun erven aangeplant.

Maar ook Landgoed Bosch en Vaart heeft een bijdrage geleverd aan Plan Boom. Tussen het Landgoed Bosch en Vaart en natuurgebied de Hondstong van Het Drentse Landschap ten noorden van Vries ligt een perceel weiland dat recent verworven is om als een ecologische verbinding tussen het Landgoed en de Hondstong te worden ingericht. Half december zijn hier met hulp van Het Drentse Landschap zes prachtige winterlindes geplant. De aanleg van een poel volgt nog en met gericht beheer is het de bedoeling om uiteindelijk bloemrijk grasland te realiseren.

Greet Battjes van Landgoed Bosch en Vaart helpt bij aanplant van een linde.

Ook het eerste bedrijf heeft zich bij Plan Boom gemeld. Het bedrijf Boom, laboratoriumleverancier uit Meppel, bestaat dit jaar precies 125 jaar. Omdat het bedrijf wil investeren in onze toekomst, schenkt het bedrijf dit jaar geen tastbaar relatiegeschenk maar bomen aan zijn relaties. Het bedrijf Boom gaat deze bomen via Plan Boom planten in zijn eigen “Boombos. In 2021 plant het bedrijf in ieder geval 500 bomen. Maar om de duurzaamheid te bevorderen wil het bedrijf dit bos nog verder uitbreiden.

Wilt u als bedrijf ook bijdragen aan het klimaat, de biodiversiteit en/of het landschap in Drenthe? Kijk dan op www.planboomdrenthe.nl voor de mogelijkheden. Ook particulieren en bewonersgroepen kunnen hier terecht voor meer informatie.