Een stip op de horizon: Drenthe in 2050

5 januari 2023

Een stip op de horizon: Drenthe in 2050

Sfeerfoto bijeenkomst Drents Perspectief 2050

Terugblikken op de afgelopen 50 jaar en vooruitkijken naar Drenthe in 2050. Dat deden we tijdens alle jubileumactiviteiten, ook op 30 september tijdens het ‘Drents Perspectief 2050’ in de Gouverneurstuin in Assen. Bestuurders, partners en inwoners van Drenthe bogen zich gezamenlijk over een nieuwe agenda voor Drenthe. Inspirerende inleiders, losmakers en voortrekkers hielpen met denkrichtingen en concrete oplossingen.

In totaal hebben maar liefst 750 deelnemers meegedacht over de toekomst van Drenthe. De volgende hoofdpunten springen er wat ons betreft uit:

  • Er is behoefte aan een stip op de horizon. Een verhaal dat ons verbindt om samen aan de grote opgaven te werken. Zo kunnen we frustratie en ontevredenheid omzetten naar energie en positieve actie.
  • De grotere opgaven dienen integraler te worden aangepakt. De vraagstukken rondom water, klimaat, landbouw en voedsel hangen nauw met elkaar samen. Dat vraagt om samenhangende oplossingen.
  • De inzet moet uitgaan van brede welvaart als kernbegrip en duurzame ontwikkeling als centrale leidraad. Dit leidt tot meer maatschappelijk georiënteerde groei, in plaats van het steeds maar verdere vergroten van productie en consumptie.
  • Er is een steeds grotere beweging aan burgerinitiatieven die de handen uit de mouwen steken. Deze initiatieven laten zien dat het wél kanDaarnaast ontstaan er op allerlei plaatsen ook nieuwe maatschappelijk arrangementen. Deze vormen een belangrijke voorhoederol in grotere systeemveranderingen die nodig zijn om uit deze crises te komen.
  • De samenleving verwacht van ‘de overheid’ dat ze meer de leiding neemt en zorgt voor de goede randvoorwaarden.

Investeren in de kracht van Drenthe

De oogst van dit jubileumjaar zie je onder andere terug in het pamflet ‘Investeren in de kracht Drenthe‘, die we met Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, IVN Natuureducatie en Natuurmonumenten eind 2022 publiceerden. Hierin agenderen we acht groene speerpunten als input voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Daarnaast zullen we de oogst ook komend jaar vertalen in verdere acties en bijeenkomsten. Laten we samen blijven werken aan een perspectief voor een mooi en duurzaam Drenthe!

Op de hoogte blijven van ons werk in 2023?