Duurzame Drentse Koplopers verdienen podium

13 november 2020

Duurzame Drentse Koplopers verdienen podium

Resato uit Assen Duurzaam Drents Bedrijf 2020

Het bedrijf Resato is dit jaar uitverkozen tot Duurzaam Drents Bedrijf van 2020. Dit is bekend gemaakt tijdens het laatste Duurzaam Drenthe Event op vrijdag 13 november. Met een digitale paneldiscussie, een presentatie van NOS-weerpresentator Gerrit Hiemstra en deze prijsuitreiking aan Resato zijn bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid in het het zonnetje gezet.

Duurzaam ondernemen is inmiddels ook gewoon business, Steeds meer bedrijven zien hier ook de economische kansen. Investering in de groene economie levert meer inkomen en banen. In Drenthe is vooral het midden en kleinbedrijf de belangrijkste motor van de economie en essentieel in de regionale transitie naar een systeem dat gebaseerd is op sociale en ecologische draagkracht. We zijn daarom blij dat veel van dit soort ondernemers zich hebben aangemeld voor nominatie voor Duurzaam Drents bedrijf. Net als voorgaande jaren maakten wij deel uit van het jurypanel dat bepaalde wie van die lijst er met prijzenpot van €5000,- voor groene en circulaire innovaties vandoor gaat.

Dat is dankbare, uitdagende maar geen eenvoudige opgave. Allereerst is het geweldig om te zien hoeveel bedrijven zich inzetten voor verduurzaming van hun producten en of productieprocessen. Wetende dat dit ook nog maar een deel is van de beweging die gaande is, biedt dat volop perspectief. In de rijke oogst van inzendingen is het vervolgens de vraag hoe we appels en peren zorgvuldig vergelijken. Het startende ‘chemiebedrijf’ CuRe Polyester dat zich vol overgave inzet voor het sluitender maken van plastickringloop en zo de enorme plasticberg te lijf wil gaan. Of Eytemaheerd, een melkveebedrijf in Foxwolde dat natuurinclusieve landbouw in de praktijk waarmaakt.

Het zijn eigenlijk onvergelijkbare ondernemingen. Toch gaan ze allemaal de echte circulaire uitdagingen aan. Daarbij hebben ze ook nog allerlei hobbels en obstakels te overwinnen. Resato is uiteindelijk als mooie winnaar uit de bus gekomen. Tegelijkertijd moeten we alle andere ondernemers die zich voor duurzaamheid inzetten vooral niet vergeten. Ook zij verdienen – juist in deze Coronatijden – onze steun en een podium. Als vervolg op het laatste Duurzaam Drenthe Event zullen wij ons ook daarvoor blijven inzetten.

Over de winnaar: Resato International
Het bedrijf Resato uit Assen is leverancier van slimme hogedruk oplossingen. Voorbeelden van producten zijn waterstraalsnijsystemen en vulstations voor wegtransportmiddelen op waterstof. Resato ontwikkelde een kleinschalig vulstation, die nu vooral worden ingezet om het gebruik van waterstofauto’s bij bedrijven met wagenparken te stimuleren. Resato maakt haar technologische ontwikkeling met name in de niche met kleine waterstofvulstations. Misschien wel de doorbraak van waterstofmobiliteit als vervanging van diesel. De duurzaamheidsinzet van Resato komt ook tot uiting in wijze waarop het bedrijfsgebouw is ingericht (onder meer Warmte-Koude-Opslag) en aandacht voor duurzame inzetbaarheid van het personeel (met aandacht voor conditie, fruit op het werk en hulp bij stoppen met roken). 

Pioniers waterstof verdienen steun
Als Natuur en Milieufederatie steunen we de ontwikkeling van de waterstof in het kader van de duurzame energietransitie. Waterstof kan -mits duurzaam opgewekt- als energiedrager een mooi en duurzaam alternatief bieden voor met name de industrie rond Emmen en in het zwaardere transport. Waterstof is niet de oplossing voor alle gebruik. Het is dus belangrijk dat we bij de ontwikkeling van waterstof ook daar op blijven letten. De stappen die bedrijf als Resato zet juichen we toe en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstoftechniek en het duurzamer maken van vrachtverkeer. Wij vinden het daarnaast belangrijk om nu samen met Drentse bedrijven te werken aan een visie op de Drentse waterstof-economie. Niet alle waterstoftoepassingen zijn even duurzaam en de toepassing zal ook tot vragen en maatschappelijk debat leiden. Ook daar hebben we met overheden en duurzame ondernemers nog werk te verzetten.

Meer informatie
Juryrapport

Meer weten…
Over de rol van waterstof in de energietransitie door Natuur en Milieu
Over de voorkeursvolgorde en duurzaamheidladder van waterstof: Waterstofladder van Natuur en Milieu “Wanneer waterstof?”

Servicepunt Circulair
Met het platform www.servicepunt-circulair.nl zetten we circulaire producten en concepten in de etalage en bieden we informatie voor coöperatieve initiatieven van onderop. Op deze manier zorgen we in Drenthe voor handelingsperspectief voor inwoners en een netwerk met podium voor ondernemers.