Duurzamere akkerbouw in Drenthe: pilot van start

11 maart 2024

Duurzamere akkerbouw in Drenthe: pilot van start 

Kun je duurzaamheidsprestaties van akkerbouwers meetbaar maken en deze ook belonen? Als eerste provincie in Nederland gaan in Drenthe ketenpartijen, provincie, landbouw én natuur samen aan de slag met deze vraag. Er is een pilot gestart voor akkerbouwers waar het sturen op duurzaamheidsdoelen en het delen van kennis centraal staan.  

akkerbouw

Vanuit het project Duurzaam Boeren Drenthe kunnen Drentse melkveehouders al langer een beloning ontvangen als zij goed scoren op doelen voor fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en/of klimaat. Ook Drentse akkerbouwers kunnen nu een beloning ontvangen wanneer zij werken aan verduurzaming van hun bedrijf.  

  • Meer over Duurzaam Boeren Drenthe

    Duurzaam Boeren Drenthe is een project van provincie Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, AND, DAJK, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Binnen het project is al een beloningsregeling voor melkveehouders, waar bijna de helft van de Drentse melkveehouders bij is aangesloten. Voor akkerbouw liep er een kleine pilot, die op dit moment wordt opgeschaald. 

 

Voor het pilotproject kunnen 50 akkerbouwers zich aanmelden die hier in de praktijk mee aan de slag gaan. Ze maken hun scores op de duurzaamheidsindicatoren inzichtelijk en nemen deel aan een aantal kennissessies. Voor deze deelname is er voor de akkerbouwers een vergoeding beschikbaar vanuit de provincie Drenthe.  

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de praktijk 

De pilot brengt de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) in de praktijk, een instrument dat de prestaties van akkerbouwers ten aanzien van duurzaamheid meetbaar maakt aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Het is daarmee de basis voor een beloning voor deze prestaties. Uniek is dat ook al enkele ketenpartners gaan bijdragen aan de vergoeding: Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van VAVI (Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) doen al mee. Drenthe is hiermee de eerste provincie die de Biodiversiteitsmonitor (BMA) op deze manier in de praktijk brengt. Rabobank en ABN AMRO hebben zich eveneens aangesloten.

Tekst gaat verder onder het blok

“We hebben in Drenthe al een aantal jaar ervaring met KPI's voor de melkveehouderij en de ervaringen zijn positief. Deze werkwijze motiveert boeren omdat het stuurt op doelen, er ruimte is voor eigen keuzes en vakmanschap. We willen nu ook graag voor de Drentse akkerbouwers KPI's in de praktijk brengen en dat is precies waar we nu samen met de ketenpartijen in Drenthe de mouwen voor opstropen.”

Jisse Otter - Gedeputeerde provincie Drenthe (o.a. landbouw en stikstof)

Vergoeding voor data en deelname 

In deze pilot ontvangen akkerbouwers een vergoeding voor het aanleveren van data en actieve deelname in een studiegroep. Zij hoeven dus nog niet bepaalde prestaties te halen. De reden daarvoor is dat er nog ervaring moet worden opgedaan met het verzamelen van data. Voor akkerbouwers is dat veel lastiger dan voor melkveehouders, onder andere omdat zij veel meer verschillende producten zoals aardappelen, suikerbieten en graan telen. Het uiteindelijke doel van de pilot is wel dat er straks een beloningssysteem komt, waarbij ook akkerbouwers een beloning krijgen voor behaalde prestaties op het vlak van water, bodem, klimaat en stikstof. 

Rol en inzet van de Natuur en Milieufederatie 

Als Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben we meegedacht over de vraag voor welke KPI’s  akkerbouwers data moeten aanleveren. Ook leveren wij inbreng bij het vaststellen van de prestaties die akkerbouwers straks moeten halen in het uiteindelijke beloningssysteem. Wij zien beloning voor het duurzamer boeren niet als de grote oplossing voor alle milieuopgaven binnen de landbouw, maar wel als belangrijk onderdeel in een stevige totaal aanpak.  

Bron 

Meer informatie of vragen?

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe