Drentse pioniers werken aan het drastisch verkorten van voedselketens

10 juli 2020

Drentse pioniers werken aan het drastisch verkorten van voedselketens

In gesprek met Dubbel Drents

Een 100% circulaire economie is alleen te bereiken als we onder aan de streep ook minder en anders gaan consumeren. Althans, dat is onze stellige overtuiging. Om bij te dragen aan deze transitie hebben we medio 2019 www.servicepunt-circulair.nl opgericht. Een centraal punt waar je als bewuste consument alternatieve aanbieders kunt vinden die dit wereldbeeld delen. Deze week stellen we jullie met dit interview voor aan een koploper in de voedselsector: Dubbel Drents.

Dit interview is schriftelijk afgenomen door Emile Suringar. Emile is onze ontwikkelaar circulaire economie en zet zich onder deze vlag in voor een duurzaam en lokaal voedselsysteem. Het is onze overtuiging dat een volledig circulaire en duurzame economie ook een verandering vraagt in de manier waarop we als (Drentse) samenleving naar ons voedsel kijken.

Namens Dubbel Drents gaat Jan van Goor van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe in op de ontstaansgeschiedenis van het initiatief en de manier waarop hun ‘korte ketens’ zijn ingericht. Samen met Jan hebben we geprobeerd om de belangrijkste vragen te beantwoorden. Zowel praktisch als op gebied van duurzaamheid. We hopen dat je na het lezen van dit interview enthousiast bent geworden over alle mogelijkheden die er al zijn wat betreft lokaal en duurzaam Drents eten.

Waarom zijn jullie begonnen met Dubbel Drents?

Dubbel Drents is een initiatief van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD). Als GCZWD werken we aan projecten vanuit de vraag van ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en omwonenden om samen de aantrekkelijkheid van de regio op de kaart te zetten. Zo stimuleren we de lokale en regionale economie, samenwerking, kennisdeling en een duurzame en leefbare regio. Met Dubbel Drents gaan we voor korte voedselketens en duurzaam boeren.

Dubbel Drents is ontstaan in het Drentse Aa gebied. Twee akkerbouwers, een molenaar en een 6 tal bakkers probeerden een lokale keten op te zetten. De GCZWD en een student van Hanze hogeschool hebben samen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn in samenspraak met de initiatiefnemers tot Dubbel Drents gekomen. Een merk- en verzamelnaam waar ze hun marketingactiviteiten een plaats kunnen geven. Sindsdien is dat gaan groeien: Er zijn nu 18 bakkers en 31 verkooppunten in Drenthe actief met Dubbel Drents brood. Er is zelfs een activiteitencommissie een assortiment commissie en een bestuur.

Wat verkopen jullie en waarom zijn de producten van Dubbel Drents duurzaam?

Dubbel Drents is duurzaam omdat we de productieketen van de producten die we verkopen drastisch hebben verkort. Bijvoorbeeld baktarwe, rogge en spelt uit de regio. Minder gesleep met voedsel en een eerlijk product voor de consument. Dat levert een hoop minder CO2-uitstoot voor transport op en overzichtelijke kringlopen die we lokaal in Drenthe kunnen beïnvloeden. We hebben niet gekozen voor specifieke producten met een lange keten, maar voor herkenbare en lokale producten die je normaal in de supermarkt koopt.

Bij de aspergetelers viel de horecaomzet weg vanwege de coronacrisis. Met Dubbel Drents zijn zij in contact gebracht met COOP winkels in Drenthe. Inmiddels zijn de Dubbel Drents asperges bij 10 COOP-winkels in Drenthe te koop. Ook onze kaas is inmiddels in 8 vestigingen verkrijgbaar.

Wordt er bij de productie van Dubbel Drents kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt?
Ja, er worden nog in minimale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gebruikt. We proberen wel te werken vanuit de kringloopgedachte. Denk bijvoorbeeld aan het werken met vaste mest en bloemrijke akkerranden. De aspergeteler van Dubbel Drents voldoet aan Globalcap en de melkveehouder die de kaas maakt werkt volledig natuurinclusief. Het hoeft voor Dubbel Drents niet per se biologisch te zijn, maar we willen wel dat het voldoet aan bepaalde duurzaamheidseisen. Bijvoorbeeld de certificering van Streekproducten Nederland.

Kortom: voor een deel bepalen de boeren en leveranciers van Dubbel Drents zelf hoe ver ze daarin willen gaan. Voor ons is het geen breekpunt omdat het vooral onze missie is om met kortere lijnen lokaal voedsel weer vooraan in het schap te krijgen, een eerlijke prijs te krijgen voor alle partijen en dáár duurzaamheidswinst mee te boeken.

Is jullie initiatief een serieus ‘merk’ waarmee ik een deel van de gebruikelijke weekboodschappen kan vervangen?
We hebben nu Dubbel Drents brood, asperges, bier, kaas en koolzaadolie. We willen onze producten juist in de categorie boodschappen hebben. Dan weten we zeker dat ze gebruikt worden en positieve impact maken.

Waar zijn jullie producten verkrijgbaar


  • Asperges
    Bij Kwekerij Weiland in Zuidwolde,  bij Aspergeboerderij Hoorn in Huis ter Heide (Norg) en bij COOP winkels.

  • Kaas
    Bij Eytemaheert in Sandebuur 10, 9315 TE Roderwolde en bij COOP winkels

  • Bier
    Bij +/- 20 slijters en COOP winkels in Drenthe

Heb jij nog vragen die in dit interview niet aan de orde zijn gekomen?