Drentse overheden maken werk van ecologisch bermbeheer

17 december 2020

Drentse overheden maken werk van ecologisch bermbeheer

Eind 2018 spraken Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. De gemeenten Assen, Hoogeveen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld en de provincie Drenthe zijn goed op weg met ecologisch beheer. Ook de andere gemeenten en waterschappen zijn ermee aan de slag. Daarmee dragen ze bij aan een geschikte leefomgeving voor boerenlandvlinders, bijen en andere insecten.

Bij ecologisch beheer is het van belang gefaseerd te maaien, het maaisel even te laten liggen zodat zaden eruit kunnen vallen en insecten zich kunnen verplaatsen en dan af te voeren. Bij het traditioneel maaibeheer, het zogenaamde klepelen, blijft het maaisel liggen. Op de website Heel Drenthe Zoemt is in beeld gebracht hoe het ervoor staat met het ecologisch beheer onder de partners uit het ‘Bermberaad’, het overlegkader waarin gemeenten, waterschappen, provincie en gelieerde partners hieraan werken.

Uit de ‘Infographics’ die de verschillende partijen hebben aangeleverd, blijkt dat met name de gemeenten Assen, Hoogeveen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld al (bijna) al hun bermen maaien en het maaisel afvoeren. Dat geldt ook voor de provincie Drenthe. Het ecologisch beheer kan deels nog wel geworden geoptimaliseerd door het maaisel even een paar dagen te laten liggen, voordat het wordt afgevoerd.

Ook de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Meppel en waterschap Vechtstromen zijn inmiddels in meer of minder mate aan de slag met ecologisch beheer. Op de ‘bermenkaart’ is van elke berm in Drenthe te zien hoe deze door de provincie, de gemeente of het waterschap wordt beheerd.

Lees meer over ecologisch bermbeheer op de website van Heel Drenthe Zoemt.