Drentse melkveehouders pakken sámen de verduurzaming op

22 oktober 2020

Drentse melkveehouders pakken sámen de verduurzaming op

Provincie, landbouwsector en natuur faciliteren

Acht Drentse melkveehouders worden aanspreekpunt voor hun collega-boeren in de aanpak naar de verduurzaming van hun bedrijf. Vanaf 22 oktober werkt Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMD) met deze acht gebiedscontactpersonen. Het doel? Duurzaamheid behapbaar en realistisch maken voor de melkveehouder. De gebiedscontactpersonen zijn zelf deelnemer van het project en zien dat kringlooplandbouw de toekomst is voor de Nederlandse melkveehouderij. Zij vormen een laagdrempelige vraagbaak en inspirerende gesprekspartners voor de deelnemers aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Boeren voor boeren
Doordat de contactpersonen zelf ook boer zijn, begrijpen deelnemer en contactpersoon elkaar goed. Zij versterken het contact en de kennisuitwisseling tussen deelnemende melkveehouders onderling. Ook onderzoeken ze welke vragen er bij deelnemers leven en welke behoefte er is aan kennis. Indien gewenst brengen zij veehouders in contact met adviseurs, studiegroepen, bijeenkomsten, gebiedspartijen en projectpartners.

Een kwart van de Drentse melkveehouders, zo’n 230 bedrijven, werkt via Duurzame Melkveehouderij Drenthe aan verduurzaming. Zij krijgen vergoedingen voor kennisvergaring en worden financieel beloond bij het halen van gestelde verduurzamingsdoelen.

De 8 gebiedscontactpersonen stellen zich aan u voor in deze film!

Pionieren en praktijkmensen
Gedeputeerde Henk Jumelet vertelt: “Provincie Drenthe en alle partners willen juist belonen voor de stappen die gezet worden naar verduurzaming. We hebben in dit project een voortrekkersrol en zijn continu bezig om de melkveehouder nog beter te ondersteunen, te stimuleren en kennis delen onderling te verhogen.”

De gebiedscontactpersonen zijn zelf boer. Het zijn echte praktijkmensen met een goed overzicht op wat er allemaal in de melkveesector speelt. Zij kunnen mensen met elkaar koppelen, gedachten helpen stroomlijnen en fungeren als goede sparringpartners voor deelnemende boeren. Jumelet: “Zo maken de contactpersonen de deelnemers slagvaardiger. Ze zorgen voor verbinding en betrokkenheid. De door heel Drenthe verspreide deelnemers worden hierdoor nauw betrokken bij een club collega’s met een gezamenlijk verduurzamingsdoel.”

De handschoen opnemen
Reind Katerberg uit Diphoorn is één van de acht gebiedscontactpersonen: “Drenthe vertelt de boeren niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen om aan normen te voldoen. Zij daagt ons uit om met eigen vakmanschap te verduurzamen op een manier die bij het bedrijf past. Ik roep alle boeren op: Pak dit aanbod aan! Neem de handschoen op om het vakmanschap en de regie bij de boer te laten.” De andere contactpersonen komen uit Anderen, Beilen, Emmer-Compascuum, Koekange, Ruinerwold, Veenhuizen en Wapse.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe
Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een uniek samenwerkingsverband tussen Land en Tuinbouworganisatie LTO-Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drents Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Drents Agrarisch Jongerenkontakt en de Provincie Drenthe. Duurzame Melkveehouderij Drenthe zet in op kringlooplandbouw en duurzame, toekomstbestendige melkveebedrijven. De boeren bepalen zelf hoe zij de doelen halen. Het resultaat is doorslaggevend. Een op maat gemaakt duurzaamheidsplan geeft deze Drentse melkveehouders bij de start van het project inzicht en concrete aanbevelingen voor verduurzaming.