Drentse corporaties gaan voor 100% circulaire huurwoningen

14 september 2019

Drentse corporaties gaan voor 100% circulaire huurwoningen

Als het aan de Drentse corporaties ligt dan wordt er in 2040 100% circulair gebouwd en gerenoveerd. Zodat de sociale doelgroep ook in de toekomst betaalbaar en comfortabel kan wonen. Voor dit ambitieuze plan zijn de corporaties middels een open marktconsultatie op zoek naar zes partijen die samen met hen willen pionieren en experimenteren. Met als doel circulair bouwen betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar te maken voor de hele corporatiesector.

Drenthe Woont Circulair moet een duurzame doorbraak in de sociale woningbouw opleveren. Binnen een Drentse praktijkproeftuin hebben de corporaties zes verschillende pilotprojecten ingebracht, zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. In totaal zo’n 70 nieuwbouwwoningen en 40 sloopwoningen verspreid door heel Drenthe. Jaap Boekholt, directeur-bestuurder woningcorporatie De Volmacht: “Doen is het nieuwe denken. In plaats van vergaderen over de noodzaak zetten wij met Drenthe Woont Circulair in op een proces van experimenteren waarbij we ook echt gaan bouwen. Zo leren we al doende wat nodig is om van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken. Noem het ambitieus, maar wij gaan het gewoon doen!”

Zoektocht met bedrijven die het verschil willen maken

Voor een geslaagde uitvoering doet Drenthe Woont Circulair een open oproep aan professionals en marktpartijen om allereerst met een krachtige visie en inspirerend team te komen. Het uitwerken van plannen volgt na selectie. De initiatiefnemers noemen het nadrukkelijk een zoektocht – maar dan wel een aan de hand van een strak en ingrijpend plan. “We weten nog lang niet alles over duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Bovendien wordt alles wat we wél weten niet dagelijks toegepast in de nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Samen met marktpartijen willen we deze zoektocht gaan doen. Wij bieden de projecten, budget en onze kennis. Van marktpartijen vragen we om hun kennis, ideeën en innovatieve concepten in te brengen. Zodat we samen, in een uniek en transparant partnerschap kennis en ervaring kunnen op doen, ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Kortom, echt samen optrekken hierin.”

Donderdag 26 september startbijeenkomst

Marktpartijen die binnen de Proeftuin Drenthe Woont Circulair een kans willen maken op het bouwen van circulaire sociale huurwoningen kunnen zich aanmelden via www.drenthewoontcirculair.nl voor de startbijeenkomst op donderdag 26 september. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de open marktconsultatie en het proces rond de proeftuin.

Eind november vindt de eindselectie plaats. Tien geselecteerde consortia pitchen dan hun voorstel voor een jury van ‘naam en faam’. Jaap Boekholt: “En we betrekken de jeugd bij dit proces. Scholieren uit Drenthe doen actief mee in de proeftuin. Want we bouwen deze woningen uiteindelijk voor hen, zij zijn onze huurders van de toekomst.”

Over Drenthe Woont Circulair

Samen ontdekken door te doen, dat is het motto van Drenthe Woont Circulair. Want hoe gaat de toekomstige generatie huurders straks wonen? Acht Drentse corporaties kijken met een frisse blik naar die maatschappelijke opgave. Actium, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woningstichting De Volmacht, Woonconcept, en Woonservice zijn er van overtuigd dat circulair wonen de nieuwe standaard voor woningbouw wordt. In 2040 bouwen en renoveren we 100% circulair en hebben we een circulaire bouwwereld in Drenthe gerealiseerd. Daar gaan we voor.