Drentse boer krijgt als eerste van Nederland impactlening

28 mei 2019

Drentse boer krijgt als eerste van Nederland impactlening

De Rabobank heeft woensdag 22 mei de eerste impactlening toegekend aan Melkveebedrijf Riedstra en Hoving in Veenhuizen. Dit is de eerste melkveehouder in Nederland aan wie deze speciale lening is toegekend. Een prachtige stap voor een duurzamer Drentse melkveehouderij.

De impactlening van de Rabobank is bedoeld voor melkveehouders die verbeteringen doorvoeren in grondgebondenheid, vermindering van uitstoot broeikasgassen, ammoniakemissie, stikstofbodemoverschot en zorg voor natuur en landschap. Zij krijgen een rentekorting van maximaal 0,5% als ze goed scoren op de zogenaamde biodiversiteitsmonitor. Deze biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld door FrieslandCampina, Duurzame Zuivelketen en het Wereld Natuurfonds.

Milieuscores
Het accent van deze monitor ligt momenteel nog vooral op de milieuscores van de bedrijven. Verbeterde milieuscores, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot, zijn goed voor de natuur. Bij de verdere doorontwikkeling van dit instrument kunnen ook de regionale natuur- en landschapswaarden een plek krijgen. Hier ligt nog een mooie uitdaging die wij in Drenthe graag met de sector willen vormgeven op basis van de agenda Boer, Burger Biodiversiteit.

Bloemen, vogels en koeien
De melkveehouderij Riedstra zaait bloemrijke akkerranden in en passen weidevogel- en botanisch beheer toe op een deel van het grasland. Daarnaast werkt het bedrijf samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Denk daarbij aan begrazing met Hereford-koeien en Exmoor pony’s. De rentekorting wordt toegepast op het herfinancieren van een bestaande lening. Het vormt dus een mooi voorbeeld van een beweging die nu ook door de Rabobank financieel wordt ondersteund. We hopen dan ook dat deze Drentse pilot een groot succes wordt en dat dit brede navolging krijgt in de sector.