Drents landschap in de uitverkoop? Reclamemasten rukken op langs de A28

30 januari 2020

Drents landschap in de uitverkoop? Reclamemasten rukken op langs de A28

Krijgen we straks langs de A28 een lint van zes reclamemasten van Hoogeveen naar Assen? Als het aan de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe ligt wel. Dan komen er namelijk, naast de drie bestaande reclamemasten bij Hoogeveen en Assen en de geplande mast bij Assen Zuid, ook nog reclamemasten bij Pesse en Beilen. De Natuur en Milieufederatie pleit voor een provinciale stop op reclamemasten en deze ‘uitverkoop’ van het Drentse landschap.

Op dit moment staan er twee grote reclamemasten bij Hoogeveen en één bij Assen Noord. Bij het toekomstig bedrijventerrein Assen Zuid kan ook nog een reclamemast komen. Naast deze vier kunnen er nóg twee bijkomen; één bij Beilen en één bij Pesse. Tenminste, als de ontwerpplannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Ossebroeken bij Beilen en het tankstation Green Planet bij Pesse ongewijzigd worden vastgesteld.

Beoogde reclamemasten

In het ontwerpbestemmingsplan Ossebroeken II, dat in de zomer van 2019 ter inzage heeft gelegen, is de mogelijkheid voor een reclamemast van 30 meter hoogte opgenomen. Vanwege de impact op het omliggende landschap, hebben we hier samen met Het Drentse Landschap bezwaar tegen gemaakt. Wat de gemeente Midden-Drenthe met dit bezwaar doet, is nog onduidelijk.

De beoogde reclamemast bij Green Planet in Pesse is maar liefst 50 meter hoog. Het is de bedoeling dat hier straks een reclametoren met een verlichte aardbol en twee grote led-schermen boven de bomen uitsteekt. Met alle gevolgen voor de omgeving van dien. De reclameschermen en de wereldbol zullen straks boven het dorp Pesse uittorenen. Bewoners van Pesse maken zich terecht zorgen over de impact op hun dorp. Ook vanaf het Dwingelderveld zal de reclamemast straks zichtbaar zijn. Dit is zeer ongewenst en doet grote afbreuk aan de nog gave horizon van het Dwingelderveld.

Nog steeds in het ontwerpbestemmingsplan

Net als veel omwonenden, hebben wij in de zomer van 2018 al onze bezwaren tegen deze enorme reclametoren geuit. Maar ondanks de massale protesten, staat de reclamemast van 50 meter hoog nog steeds centraal in het ontwerpbestemmingsplan van Green Planet dat recent ter inzage heeft gelegen. Samen met Natuurmonumenten hebben we daarom opnieuw bezwaar gemaakt en de gemeenteraad van Hoogeveen gevraagd de reclamemast uit het plan te schrappen.

Hebben de reclamemasten individueel al veel impact, de opeenvolging van reclamemasten langs de A28 heeft dat nog des te meer. In een ruime zone langs de A28 zal straks een reclamemast zichtbaar zijn. En als dit langs de A28 kan, zullen ook op meer plekken dit soort masten verschijnen. Het gevolg? Een enorme negatieve impact op de kwaliteiten van het Drentse landschap.

Vrijbrief voor meer masten

Als Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn wij van mening dat we dit niet moeten willen. Wij roepen de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe op deze plannen niet zo vast te stellen. Voor de provincie ligt de vraag hoeveel reclamemasten we in het Drentse landschap willen laten verschijnen. Als een 50 meter hoge mast bij Pesse wordt toegestaan, schept dat een groot precedent en zullen op meer plekken dit soort masten verschijnen. Voor het maken van reclame zijn talloze alternatieven. Gewoon niet doen dus.

Foto: reclamezuil in Assen Noord (door Meint Brookman)