Drents Energieloket jaarverslag 2019

16 april 2020

Drents Energieloket jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van het Drents Energieloket is gereed! Daarin kunt u lezen én zien wat het Energieloket het afgelopen jaar heeft bereikt.

In 2019 heeft het Drents Energieloket weer meer woningeigenaren bereikt. Met het doorontwikkelde klantrelatiesysteem hebben we klanten gedegen en efficiënt van informatie en advies voorzien – en gingen we veel op pad met het Loket op Locatie. Met PR en marketing werd er vol ingezet op de zichtbaarheid van het Energieloket – door campagnes en online acties. Zo was het Drents Energieloket afgelopen jaar voor het eerst met commercials zicht- en hoorbaar op RTV Drenthe. Ook kreeg de wintercampagne van 2019-2020 een nieuwe look en feel: Ga Duurzaam Update met je woning!

Dit alles heeft effect gehad: het aantal afgehandelde vragen en klantcontacten over energiebesparing, duurzame verwarming en energieneutraal wonen nam enorm toe. De campagneavonden van het Loket waren een succes en ook werd de website goed bezocht. Met de inzet van sociale media werd een grote, deels nieuwe, groep woningeigenaren bereikt.

Vooruitblik 2020

Ook in 2020 blijft het loket alle woningeigenaren in Drenthe steunen bij hun stappen richting energiezuiniger wonen. In maart hebben we, net voor de coronatijd, de wintercampagne afgesloten met een zeer goed bezochte bijeenkomst in de gemeente Tynaarloo. Het Loket is samen met alle Drentse gemeenten druk bezig met de voorbereidingen voor een grote campagne gericht op laagdrempelige energiemaatregelen. Hiervoor heeft het Rijk 2,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Loket is gewoon geopend

Onze adviseurs van het Drents Energieloket zijn gewoon bereikbaar! Goed nieuws als je nu extra tijd hebt om plannen te maken voor het verduurzamen van je huis.

Ga naar het Drents Energieloket

Download het jaarverslag 2019