Drents Energieloket blijft woningeigenaren helpen met verduurzamen

14 december 2021

Drents Energieloket blijft woningeigenaren helpen met verduurzamen

Op 9 december tekenden alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst voor het Drents Energieloket (DEL).

Het DEL voert voor de gemeenten de functie van energieloket uit. Dat betekent dat het DEL Drentse woningeigenaren op weg helpt om hun huis stap voor stap te verduurzamen en adviseert over beschikbare subsidies en financieringen. Dit gebeurt in de vorm van bijvoorbeeld energiecoaches, inspirerende bijeenkomsten, het loket op wielen, de telefonische helpdesk  – met daaraan gekoppeld het enorme bereik van het loket via alle communicatiekanalen en campagnes. Met het herbevestigen van de samenwerking spreken de partners van het DEL de ambitie uit om de komende vier jaar de woningeigenaar te blijven ontzorgen met het verduurzamen op weg naar energieneutraal wonen.

Wat is er bereikt?

Daarnaast werd tijdens de digitale ondertekening op een feestelijke manier stilgestaan bij wat er bereikt is sinds de oprichting van het DEL in 2015. Meer dan 175.000 keer hebben bewoners het DEL weten te vinden via de website en bijna 10.000 mensen bezochten een bijeenkomst in de afgelopen jaren. Inmiddels heeft meer dan 10% van de Drentse woningeigenaren contact gehad met de helpdesk.

Wil je ook aan de slag met energiebesparing, neem dan contact op.