Drenthe verduurzaamt door melkveehouders te belonen

22 april 2021

Drenthe verduurzaamt door melkveehouders te belonen

Sinds een aantal jaar werken wij samen met LTO Noord, het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe aan de verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe. De gezamenlijke ambitie is dat er in 2025 in Drenthe zoveel mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Inmiddels neemt een kwart van de Drentse melkveehouders deel aan het Programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Voor al deze melkveehouders is allereerst een duurzaamheidsplan opgesteld. Dit plan geeft een melkveehouder inzicht in hoe het bedrijf er nu voorstaat én concrete aanbevelingen voor verduurzaming. Met de verbeterpunten kunnen de melkveehouders aan de slag. Melkveehouders die vervolgens goed scoren op fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en/of  klimaat (CO2), ontvangen een beloning.

Het filmpje laat zien hoe het werkt!

Meer lezen? Kijk dan op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.


Het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe krijgt een vervolg via het programma Boer, Burger en Biodiversiteit. Binnen dit programma gaan we niet alleen melkveehouders maar ook akkerbouwers helpen een transitie naar natuurinclusieve landbouw te maken. De nadruk ligt daarbij op de bijdrage die Drentse boeren kunnen leveren aan de verbetering van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit.

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe