Drenthe Sport Duurzaam presenteert bespaarresultaten en pleit voor vervolg

2 juli 2020

Drenthe Sport Duurzaam presenteert bespaarresultaten en pleit voor vervolg

Bij de uitreiking van de Sport Duurzaam prijs zijn de gezamenlijke bespaarresultaten van de Drentse sportverenigingen gepresenteerd. Er zijn bij de verenigingen 132 energiescans en 102 ondersteuningstrajecten uitgevoerd. Bij 80% van deze verenigingen hebben de scans en hulptrajecten geleid tot maatregelen. De gerealiseerde besparingen zijn aanzienlijk. Op elektriciteit werd 80% bespaard en op gas 30%. Het project is daarmee een voor herhaling vatbaar succes geworden.

In 2017 zijn SportDrenthe en het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gezamenlijk gestart met het project Drenthe Sport Duurzaam, om Drentse buitensportverenigingen te helpen met verduurzaming. Met het inzicht van de energiescan kon met kleine aanpassingen snel energie worden bespaard. Sportverenigingen werden ondersteund bij het maken van plannen om duurzame maatregelen te nemen, zoals dakisolatie, zonnepanelen of led(veld)verlichting. In alle gevallen staat het ‘plukken van het laaghangend fruit’ voorop. “Dankzij de bijdrage van de provincie Drenthe hebben we dit kunnen realiseren”.

Initiatiefnemers willen vervolg
Met Drenthe Sport Duurzaam The Next Step willen de initiatiefnemers graag verder met deze aanpak. ”Corona zorgt voor nog meer urgentie voor een vervolg. Er vinden ontwikkelingen plaats die nadelig zijn voor de financiële huishouding van sportverenigingen. Energielasten vormen op de begrotingen van sportverenigingen een belangrijke kostenpost: al gauw gaat 25% van de middelen op aan energielasten. Hoge energielasten betekent hogere contributies en daarmee wordt de sport wellicht minder toegankelijk. Verduurzaming van accommodaties kan de positie van de verenigingen, in het dorp en in de stad, structureel versterken. En zo zorgen we ervoor dat deze vrijwilligersorganisaties sport en beweegactiviteiten kunnen blijven aanbieden. Ook kunnen we er voor zorgen dat lokale ondernemers kunnen blijven werken aan energiebesparing en zo helpen we ook mee de economie op gang te houden in Drenthe.”, aldus Hans de Lang directeur-bestuurder SportDrenthe. Wethouder Erjen Derksen van gemeente Midden Drenthe was bij de uitreiking aanwezig om dit belang benadrukken. Gemeenten kunnen sportverenigingen met subsidies helpen bij duurzamere investeringen voor hun accommodaties.

Samenwerking
Drenthe Sport Duurzaam wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en is een samenwerking van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Meer informatie
Lees meer op www.drenthesportduurzaam.nu,
of download hier de presentatie die gegeven is ter gelegenheid van de uitreiking van de Sport Duurzaam Prijs 2019.