De Natuur en Milieufederaties ondertekenen het Klimaatakkoord

6 november 2019

De Natuur en Milieufederaties ondertekenen het Klimaatakkoord

Het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) heeft tijdens haar kwartaalvergadering ingestemd met het Klimaatakkoord. De Natuur en Milieufederaties willen in de provincies wezenlijke stappen maken in het aanpakken van klimaatverandering.

Dat de klimaatdoelen van Parijs met het Klimaatakkoord nu nog niet lijken te worden gehaald, is nog wel een grote zorg voor de Natuur en Milieufederaties. De door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde doorrekeningen (KEV) van afgelopen vrijdag tonen aan dat de stappen in het huidige akkoord nog niet voldoende zijn. Juist daarom willen de NMF’s snel aan de slag gaan en dit akkoord biedt daarvoor voldoende basis. “We werken er lokaal hard aan om de klimaatdoelen te helpen realiseren en versnellen. We zijn blij dat er goede afspraken over participatie en lokaal eigendom van wind en zon voor burgers in het akkoord staan. Dit biedt ons meer handvatten om aan lokaal draagvlak werken. Maar we blijven tegelijkertijd wel kritisch toezien op een goede uitvoering van het akkoord”, licht netwerkdirecteur Annie van de Pas toe.

Lokale oplossingen

De Natuur en Milieufederaties namen de afgelopen anderhalf jaar deel aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord en zaten onder meer aan de Elektriciteitstafel. Daar hebben de NMF’s zich hard gemaakt voor goede afspraken over onder meer procesparticipatie en financiële participatie, zoals 50% lokaal eigendom bij grootschalige lokale opwek van hernieuwbare energie. Ook vroegen we aandacht voor een zorgvuldige inpassing van hernieuwbare energie in ons landschap. “Goede afspraken over ons klimaat zijn noodzakelijk voor een groene en schone toekomst”, aldus Matthijs Nijboer, voorzitter van het algemeen bestuur van de NMF’s. “Klimaatbeleid heeft lokaal impact en vraagt om lokale oplossingen. Juist daarom hebben we het lokale perspectief en concrete voorstellen uit de praktijk ingebracht in het Klimaatakkoord.”

In Drenthe werkt de NMF mee aan een passende lokale vertaling van het Klimaatakkoord. “Aan de Drentse Energietafel maken wij ons hard voor duurzame energie met een meerwaarde voor natuur, landschap en maatschappij”, vertelt Remco Mur, adjunct-directeur van de NMF Drenthe. “Wij zetten ons in voor de belangrijke rol van inwoners en maatschappelijke organisaties, omdat die mede doorslaggevend zijn voor succes.”

Monitoren en versnellen

De 12 NMF’s zien in dit Klimaatakkoord voldoende concrete mogelijkheden om in de regio’s mee aan de slag te gaan. Ondertussen blijven we kritisch meekijken en oplossingen aandragen om de uitvoering van het Klimaatakkoord te monitoren en te versnellen en om bestaande plannen verder te verbeteren. Ook Natuur & Milieu, onze landelijke collega organisatie, stemt vandaag in met het klimaatakkoord.