De Natuur en Milieufederatie Groningen zoekt per direct: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie (30-38 uur p/w)

6 april 2021

De Natuur en Milieufederatie Groningen zoekt per direct: Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie (30-38 uur p/w)

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Groningen. Bij de NMG zijn ruim 50 grotere en kleinere natuur, milieu- en duurzaamheidsorganisaties aangesloten en daarnaast werkt de NMG intensief samen met lokale duurzame energie-initiatieven in de provincie.

Bij de NMG werken we aan vier grote maatschappelijke opgaven in de provincie Groningen: biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Hiertoe inspireren we mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving en treden daarbij op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de uitvoering van deze transitie. De kwaliteit van de leefomgeving van Groningen en het karakteristieke landschap zijn kernwaardes die we willen behouden en blijven ontwikkelen. Daarvoor kiezen we een positie midden in de Groninger samenleving.

Functiecontext
De Natuur en Milieufederatie Groningen zoekt naar de balans tussen transitieopgaven op het vlak van energie, water en landbouw enerzijds en de belangen van natuur, kwaliteit van de leefomgeving en landschap anderzijds. Deze spanningen vertalen zich vooral in de ruimte. Samen met onze achterban zoeken wij naar duurzame manieren om met onze omgeving om te gaan en tegelijkertijd naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke opgaven. Dit vraagt een brede scope op ruimtelijke ontwikkelingen.

Functiebeschrijving
Je signaleert actuele ruimtelijke ontwikkelingen, volgt de beleidsontwikkeling bij overheden, participeert in diverse overlegstructuren en coördineert de afstemming met andere organisaties. Je bent medeverantwoordelijk voor de ruimtelijke strategie van de NMG en denkt actief met het team mee over lopende en nieuwe projecten.

Binnen deze functie heb je bijzondere aandacht voor het thema klimaatadaptatie. Het gaat hierbij om het functioneren van het watersysteem, maar ook om onderwerpen als verzilting, hittestress en veenoxidatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot beleid en projecten die een concreet handelingsperspectief voor inwoners en organisaties in Groningen bieden. Constructief kritisch en creatief denken is een belangrijk onderdeel van de functie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging en ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Je legt resultaten helder en inzichtelijk vast en je schrijft mee aan persberichten en nieuwsbrieven. Helder communiceren en bruggen bouwen tussen mensen en organisaties is een belangrijke opgave.

Jouw profiel
Je hebt een relevante opleiding op WO/HBO-niveau, bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening en Planologie. Daarbij heb je affiniteit met het landelijke gebied en het thema klimaatadaptatie. Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring. Verder beschik je over de volgende kwaliteiten:

Je hebt een groen hart en je wilt je graag inzetten voor een mooie en duurzame provincie.
Je bent proactief en initiatiefrijk.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
Je bezit bij voorkeur enige inhoudelijke kennis van klimaatadaptatie.
Je bent analytisch sterk en goed in staat complexe beleidsthema’s te vertalen in concrete activiteiten.
Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie en weet wat er in de provincie Groningen speelt.
Je hebt een goed inzicht in bestuurlijke processen.
Je bent een netwerker en verbinder.
Je werkt gestructureerd, zowel zelfstandig als in teamverband.

Wij bieden
Een afwisselende functie voor 30-38 uur per week.
Een dynamische organisatie waarin je met grote mate van zelfstandigheid kunt werken.
De mogelijkheid om door te groeien naar senior beleidsmedewerker.
Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
De NMG heeft een eigen rechtspositieregeling (zie www.nmfgroningen.nl).
Inschaling in schaal 9 (conform cao Provincies).

Procedure
Dit betreft een uitbreiding van de huidige formatie. Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek, tel. 050-3130800. Solliciteren kan tot en met 25 april 2021 door je motivatie en CV te sturen naar info@nmfgroningen.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 10 en 11 mei. De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 21 mei. Een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.