De Kracht van het Noorden: werken aan schoon water

8 september 2023

De Kracht van het Noorden: werken aan schoon water

de kracht van het noorden: water

Op vrijdag 8 september hebben wij, als vertegenwoordigers van de natuur en het milieu in Drenthe, samen met zeven andere natuur- en milieuorganisaties en bezorgde burgers, een krachtig watermanifest overhandigd aan de Noordelijke waterbestuurders. Dit manifest markeert een cruciale stap in onze gezamenlijke inspanningen om een toekomstbestendig en duurzaam waterbeleid te creëren.

Daarnaast heeft Natuurmonumenten meer dan 102.000 handtekeningen verzameld op de petitie “Stop de watercrisis. In Friesland, Groningen en Drenthe zijn er ruim 9000 handtekeningen verzameld, waarvan er 2900 in Drenthe. Ook deze handtekeningen zijn door Natuurmonumenten en bezorgde noorderlingen overhandigd aan de Noordelijke waterbestuurders.

De Kracht van het Noorden

Noord-Nederland is prachtig. En het mooie is dat ons unieke landschap en natuurlijke rijkdom – van Drentse bossen en beekdalen, Fries en Groningse veengebieden, polders, meren en moerassen – ideale ingrediënten zijn om klimaat-uitdagingen aan te gaan. Die natuurlijke rijkdom is de ideale spons die helpt de flexibiliteit in te bouwen die we nodig hebben om de natuur, landbouw en andere functies te voorzien van voldoende water. en de strategische grondwatervoorraden voor de winning van drinkwater op peil te houden. 

Begin 2023 ontwikkelden wij met Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, Natuur- en Milieufederatie Groningen en Natuurmonumenten een gedeelde visie: De Kracht van het Noorden. Hierin delen wij de bouwstenen voor een groen en vitaal Noord-Nederland. Met dit watermanifest leggen wij nu de focus op water. 

de kracht van het noorden: water

Waarom is schoon water in Drenthe zo belangrijk?

Water stroomt vanuit Het Drents plateau naar de twee noordelijke provincies Groningen en Friesland. Dit water zorgt voor leven, is een bron van gezond drinkwater en is belangrijk voor ons allen. Bij de aanbieding van ons watermanifest aan de Noordelijke waterbestuurders, werden er vier redenen genoemd waarom het zo belangrijk is om nog beter samen te werken aan voldoende en schoon water in Noord-Nederland.   

  1. Water begint in Drenthe: In onze provincie liggen veel oorsprongen van het water dat we gebruiken. Vanuit deze Drentse beekdalen stroomt het water verder naar Friese veenweidegebieden en Groningse zeekleipolders.
  2. Verdamping en pompen: Van de jaarlijks 90 centimeter neerslag in Drenthe verdampt maar liefst tweederde. Daarnaast wordt plusminus 80% van het overgebleven water direct weggepompt. Slechts een heel klein deel wordt vastgehouden of gebruikt voor drinkwater. De klimaatverandering leidt tot waterschaarste en meer droogteproblemen in onze provincie. Het is dus de kunst om meer water vast te houden.
  3. Toenemende vervuiling: Schoon water is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor ons landelijk gebied. De toenemende vervuiling van ons water heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van onze ecosystemen en ons landschap.
  4. Schoon drinkwater aan het einde van de keten: Ondanks dat schoon drinkwater een eerste levensbehoefte is, staat het momenteel helemaal aan het einde van de keten. We moeten ervoor zorgen dat schoon water beschikbaar is en blijft voor iedereen, zonder de natuur en het milieu te schaden.

Download hier het Watermanifest

Samenwerken voor schoon water

Wij roepen de Noordelijke waterbestuurders op om samen te werken aan een duurzaam waterbeleid dat flexibel genoeg is om te reageren op de uitdagingen van klimaatverandering, om te voorzien in de waterbehoefte van onze inwoners, bedrijven en natuur, en om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De kracht van het Noorden ligt in onze natuurlijke rijkdom, en we kunnen deze benutten om de uitdagingen aan te gaan. 

Wateragenda Noord Nederland

Om deze visie te realiseren, stellen wij voor om een Wateragenda Noord Nederland op te stellen. Deze agenda zal visie, samenhang, gemeenschappelijkheid en daadkracht brengen, en mogelijk extra rijksmiddelen aantrekken. Zo kunnen we samenwerken aan een toekomst waarin schoon water in Drenthe en heel Noord-Nederland gewaarborgd is. 

Wij kijken uit naar de samenwerking met alle betrokken partijen en de realisatie van een duurzaam watersysteem voor de toekomst.

Contact opnemen?